Sandra Lindström

Till vardags verksam som forskningsledare inom rymd, försvar och säkerhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Av Sandra Lindström