TV > 150 år av näringsfrihet > Del 1 Näringsfriheten införs

150 år av näringsfrihet

Del 1 Näringsfriheten införs

Del 1 av 4. Under andra hälften av 1800-talet skedde stora förändringar i Sverige och 1864 infördes näringsfriheten. Alexander Husebye och Per T Ohlsson berättar hur det gick till i detta första program av fem.

Under samma tid infördes folkskolan, skråtvånget slopades, en ny aktiebolagslag infördes, inrikes passtvång avskaffades, järnvägens stambanor byggdes, fondbörsen öppnade och tvåkammarriksdagen infördes. Det var början på en myckt framgångsrik period för Sverige. En av de drivande personerna bakom bland annat näringsfriheten var finansministern i dåvarande ministären; Johan August Gripenstedt.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014 i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria

Del 1 Näringsfriheten införs

150 år av näringsfrihet

Del 1 av 4. Under andra hälften av 1800-talet skedde stora förändringar i Sverige och 1864 infördes näringsfriheten. Alexander Husebye och Per T Ohlsson berättar hur det gick till i detta första program av fem.

Under samma tid infördes folkskolan, skråtvånget slopades, en ny aktiebolagslag infördes, inrikes passtvång avskaffades, järnvägens stambanor byggdes, fondbörsen öppnade och tvåkammarriksdagen infördes. Det var början på en myckt framgångsrik period för Sverige. En av de drivande personerna bakom bland annat näringsfriheten var finansministern i dåvarande ministären; Johan August Gripenstedt.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2014 i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria

Publicerat 31 mar, 2014
Tillgängligt till Tills vidare

Annie Lööf varnar för inskränkt näringsfrihet

Onsdagen den 18 juni 2014 fyllde den svenska näringsfriheten 150 år. Axess TV uppmärksammar det med ett samtal mellan programledaren PJ Anders Linder och näringsminister Annie Lööf.
16 jun, 2014

Del 4 Näringsfriheten och kulturen

Del 4 av 4. Näringsfrihet var också en förutsättning för den borgerliga kultur som tog stora steg in i samhällets mitt under slutet av 1800-talet. Alexander Husebye berättar mer tillsammans med Ulrika Knutsson och Lena Johannesson.
31 mar, 2014

Del 3 Internationalisering

Del 3 av 4. I dag är det inget speciellt med telefonen eller mobilen, men för hundra år sedan var den en del av en ny utveckling som började med ett svenskt snilleföretag, Ericsson, som snabbt kom att internationaliseras. Alexander Husebye fortsätter berätta tillsammans med Ronald Fagerfjäll och Göran Ahlström.
31 mar, 2014

Del 2 Handel och industrialisering

Del 2 av 4. Innan näringsfriheten infördes 1864 var handel med varor reglerade till ett fåtal platser. Alexander Husebye och Lena Andersson tillsammans med Mats Larsson berättar om Sverige före 1864 och efter.
31 mar, 2014