TV > Äganderätten

Äganderätten

Äganderätten har alltid varit en fråga som väckt stora politiska diskussioner. Det är ingen tillfällighet att vi har strider om äganderätten eftersom den har stor betydelse för landets långsiktiga ekonomiska tillväxt. Det pågår också en strid mellan höger och vänster i synen på ägande. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård i april 2014. Moderator: Lotta Gröning.

Numera är det dock förhållandevis tyst när det gäller äganderätten. De politiska partierna bryr sig inte längre om att försvara äganderätten utan istället har många människor och näringar fått uppleva hur den urholkas.

Här analyseras äganderätten utifrån tre aktuella problemområden; strandskyddet, vindkraften och kvotering till bolagsstyrelser. Var går gränsen mellan det allmänna och enskilda? Finns det någon gräns för kommersiella intressen kontra äganderätt? Var ska gränsen gå för statens möjligheter att inskränka den privata äganderätten? Varför ska inte enskilda ägare till bolag få bestämma och avgöra vem som bäst kan förvalta deras aktiekapital via styrelser?

Äganderätten

Äganderätten har alltid varit en fråga som väckt stora politiska diskussioner. Det är ingen tillfällighet att vi har strider om äganderätten eftersom den har stor betydelse för landets långsiktiga ekonomiska tillväxt. Det pågår också en strid mellan höger och vänster i synen på ägande. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård i april 2014. Moderator: Lotta Gröning.

Numera är det dock förhållandevis tyst när det gäller äganderätten. De politiska partierna bryr sig inte längre om att försvara äganderätten utan istället har många människor och näringar fått uppleva hur den urholkas.

Här analyseras äganderätten utifrån tre aktuella problemområden; strandskyddet, vindkraften och kvotering till bolagsstyrelser. Var går gränsen mellan det allmänna och enskilda? Finns det någon gräns för kommersiella intressen kontra äganderätt? Var ska gränsen gå för statens möjligheter att inskränka den privata äganderätten? Varför ska inte enskilda ägare till bolag få bestämma och avgöra vem som bäst kan förvalta deras aktiekapital via styrelser?

Publicerat 25 mar, 2014

Del 2 av 2

Lars-Erik Forsgårdh, Karin Åhman och Li Jansson talar om äganderätt och kvotering. Moderator: Lotta Gröning. Ett seminarium från Engelsbergs herrgård, april 2014.
25 mar, 2014

Del 1 av 2

Emil Uddhammar, Nils Karlson och Jan Rejdnell talar om äganderätten förr och nu. Moderator i detta seminarium från Engelsbergs herrgård är Lotta Gröning.
25 mar, 2014