TV > Antika världar

Antika världar

Detta är en fascinerande upptäcktsresa genom de antika civilisationerna. Richard Miles berättar om hur stora städer och mäktiga imperier uppstod. Och om hur de formades av handel, krig, religion och kungamakt.

Framstående historiker och arkeologer berättar om imperiebyggarna, förkunnarna, poeterna och kungarna som lade grunden till människans framtid. Mesopotamiens städer, Alexander den store, de persiska krigen och Rom görs levande i ”Antika världar”. Enastående bilder på antika underverk, förlorade världar och konst visar vad antikens folk kämpade för och vad de lämnade över till oss att kämpa för idag.

Originaltitel: Ancient Worlds: The making of civilisation.

Produktion: BBC 2010.

Antika världar

Detta är en fascinerande upptäcktsresa genom de antika civilisationerna. Richard Miles berättar om hur stora städer och mäktiga imperier uppstod. Och om hur de formades av handel, krig, religion och kungamakt.

Framstående historiker och arkeologer berättar om imperiebyggarna, förkunnarna, poeterna och kungarna som lade grunden till människans framtid. Mesopotamiens städer, Alexander den store, de persiska krigen och Rom görs levande i ”Antika världar”. Enastående bilder på antika underverk, förlorade världar och konst visar vad antikens folk kämpade för och vad de lämnade över till oss att kämpa för idag.

Originaltitel: Ancient Worlds: The making of civilisation.

Produktion: BBC 2010.

Publicerat 07 jan, 2015