TV > Applied History

Applied History

Utvalda föredragshållare och kommentarer från ett seminarium om tillämpad historia som hölls på Stanford University 2-3 mars 2018.

Vad borde dagens politiker och opinionsbildare lära sig av historiska skeenden och händelser? Vad kan man dra för slutsatser om framtidens utveckling, och vilka slutsatser bör inte dras?

Applied History

Utvalda föredragshållare och kommentarer från ett seminarium om tillämpad historia som hölls på Stanford University 2-3 mars 2018.

Vad borde dagens politiker och opinionsbildare lära sig av historiska skeenden och händelser? Vad kan man dra för slutsatser om framtidens utveckling, och vilka slutsatser bör inte dras?

Publicerat 09 jul, 2018

Del 6 av 6: Tom Holland

Del 6 av 6. Historikern Tom Holland talar om vad vi kan lära oss av Romarrikets fall. Han talar under rubriken: Undead Rome: Te Decline, Fall and Aferlives of the Roman Empire. Kommentator är Peter Frankopan från Oxford University.
23 aug, 2018

Del 5 av 6: Stefan Link

Stefan Link, Assistant Professor, Dartmouth College, talar under rubriken: How Might 21st-century Deglobalization Unfold? Kommentator är Norman Naimark.
23 aug, 2018

Del 4 av 6: Jeremy Friedman

Jeremy Friedman, professor vid Harvard Business School, talar om vad kalla kriget kan lära oss om hur stater bekämpar ideolgier. Defeating an Idea är rubriken på hans framförande. Kommentator är John Bew från King’s College London.
13 aug, 2018

Del 3 av 6: Frank Dikötter

Är politisk politisk reform möjlig i Folkrepubliken Kina? Frank Dikötter är professor i historia vid University of Hong Kong och talar om "The China Story". Kommentator är Arne Westad.
01 aug, 2018

Del 2 av 6: Christopher Miller

Historikern Christopher Miller från Fletcher School of Law and Diplomacy talar om Putins Ryssland: Is Putin’s Russia a Potemkin Power? Leadership Succession and Russian Foreign Policy. Kommentator är Stephen Kotkin.
09 jul, 2018

Del 1 av 6: Francis Gavin

Kan vi lära oss något om kalla kriget som är relevant för dagens samhälle och politik? Francis Gavin från Henry A. Kissinger Center for Global Affairs talar under rubriken: Thinking Historically: A Cold War Historian’s Refections on Policy. Inledning av Niall Ferguson. Kommentator Marc Trachtenberg.
09 jul, 2018