TV > Architecture and Urbanism in Nineteenth Century Sweden

Architecture and Urbanism in Nineteenth Century Sweden

I likhet med många länder i Europa upplevde Sverige under 1800-talet en betydande arkitektonisk och urban förändring under trycket från industriell och kommersiell expansion. Hur kom arkitekter som Blom, Nyström, Scholander, Zettervall, Clason att påverkas av sina studier i Frankrike och Italien och hur yttrade sig det internationella inflytandet på Sveriges urbanisering under 1800-talet?

Ett seminarium från Engelsbergs bruk den 27 september 2022.

Architecture and Urbanism in Nineteenth Century Sweden

I likhet med många länder i Europa upplevde Sverige under 1800-talet en betydande arkitektonisk och urban förändring under trycket från industriell och kommersiell expansion. Hur kom arkitekter som Blom, Nyström, Scholander, Zettervall, Clason att påverkas av sina studier i Frankrike och Italien och hur yttrade sig det internationella inflytandet på Sveriges urbanisering under 1800-talet?

Ett seminarium från Engelsbergs bruk den 27 september 2022.

Publicerat 20 dec, 2022

Del 3 av 3

Talare: Victor Edman – From Rejection to Inclusion: The Reception of 19th-century Architecture in Modern Sweden, Svante Helmbaek Tirén – Beyond Ornament - The Role of Decorative Arts in Architecture, Pär Gustafsson – Borrowed Plumage. Moderator: Frank Salmon.
Arkitektur 20 dec, 2022

Del 2 av 3

Talare: Nils Johan Tjärnlund – Sundsvall – the best preserved late 19thcentury townscape in Sweden, Rasmus Waern – The Good, the Better and the Exquisite. On the process toward a National museum in Sweden, Max Bryant – Axel Haig (1835-1921) – Visions of Classicism in the Romantic Cityscape. Moderator: Frank Salmon.
Arkitektur 20 dec, 2022

Del 1 av 3

Talare: Frank Salmon – Swedish Architecture: An Outsider’s First View, Barry Bergdoll – Paris/Stockholm exchanges: Cosmpolitanism or Rusticity in the perception of Swedish architecture, Kerstin Barup – Stockholm’s stone city – a highlight of urban planning in the late 19th-century. Moderator: Frank Salmon.
Arkitektur 20 dec, 2022