TV > Avvikande – Kätteri i världens mest protestantiska land?

Avvikande – Kätteri i världens mest protestantiska land?

Samtidsdebatten präglas i dag i hög grad av frågor om mångfald och tolerans. Vi hyllar normbrytaren, men samtidigt förefaller normbrottet ha blivit norm – givet att reglerna som bryts är de rätta. Samtidigt som Sverige ser sig som tolerant och i attitydundersökningar framträder som ett av världens mest individualistiska länder, uppvisar svensk samhällsdebatt paradoxalt nog betydande drag av konformism, där toleransen för dem som avviker på fel sätt inte är särskilt hög. Hur kan vi förstå denna paradox?

Detta seminarium behandlar avvikandet som fenomen. Mot en idéhistorisk bakgrund ger vi både historiska och samtida exempel på personer som verkligen brutit mot normen. Vi ställer också frågan hur den svenska synen på avvikaren kan förstås mot Sveriges historiska arv av lutheranism och de nära banden mellan stat och kyrka. Är det så att en kultur där religiös tro och kyrka genom seklerna sammanflätats med statsmakten har gett upphov till en form av ”statslutheranism”? Och går det att dra paralleller mellan det sekulära samhällets behandling av dem som avviker och kyrkans behandling av kättaren i äldre kristen tid?

Ett urval av föredrag från ett seminarium på Engelsbergs bruk den 21 september 2023.

Avvikande – Kätteri i världens mest protestantiska land?

Samtidsdebatten präglas i dag i hög grad av frågor om mångfald och tolerans. Vi hyllar normbrytaren, men samtidigt förefaller normbrottet ha blivit norm – givet att reglerna som bryts är de rätta. Samtidigt som Sverige ser sig som tolerant och i attitydundersökningar framträder som ett av världens mest individualistiska länder, uppvisar svensk samhällsdebatt paradoxalt nog betydande drag av konformism, där toleransen för dem som avviker på fel sätt inte är särskilt hög. Hur kan vi förstå denna paradox?

Detta seminarium behandlar avvikandet som fenomen. Mot en idéhistorisk bakgrund ger vi både historiska och samtida exempel på personer som verkligen brutit mot normen. Vi ställer också frågan hur den svenska synen på avvikaren kan förstås mot Sveriges historiska arv av lutheranism och de nära banden mellan stat och kyrka. Är det så att en kultur där religiös tro och kyrka genom seklerna sammanflätats med statsmakten har gett upphov till en form av ”statslutheranism”? Och går det att dra paralleller mellan det sekulära samhällets behandling av dem som avviker och kyrkans behandling av kättaren i äldre kristen tid?

Ett urval av föredrag från ett seminarium på Engelsbergs bruk den 21 september 2023.

Publicerat 24 okt, 2023

Alla är lika inför Gud – och Människorna

Lars Trägårdh, professor i historia, talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 21 september 2023.
Seminarium 21 nov, 2023

Eyvind Johnson – arbetarförfattaren som sade det förbjudna

Torsten Pettersson, professor i litteraturvetenskap, talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 21 september 2023.
Seminarium 14 nov, 2023

Äcklet och renheten. Om avvikare och oliktänkande i kultur- och medievärlden

Journalisten Gunilla Kindstrand talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 21 september 2023.
Samhälle 07 nov, 2023

Porträtt: Mäster Olof/Strindberg

Björn Meidal, professor emeritus i litteraturvetenskap, talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 21 september 2023.
Historia 07 nov, 2023

Den nyttige avvikaren Swedenborg

Författaren Magnus Florin talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 21 september 2023.
Seminarium 31 okt, 2023

Stortro och husförhörsanda

Katarina Barrling, docent i statskunskap, talar under ett seminarium från Engelsbergs bruk den 21 september 2023.
Seminarium 24 okt, 2023