TV > Axess hearing – Om gasledningen > Om gasledningen (del 2)

Axess hearing - Om gasledningen

Om gasledningen (del 2)

Gazproms planerade gasledning genom Östersjön mellan Ryssland och Tyskland är tänkt att trygga Europas framtida energiförsörjning. Men för Sverige får detta omfattande säkerhetspolitiska konsekvenser, skriver Rutger Palmstierna i SvD Brännpunkt. Just dessa konsekvenser diskuteras i Axess Webb-TV i en omfattande hearing med experter och beslutsfattare. Inspelat i september 2007.

Bland de medverkande finns representanter för gasledningsföretaget Nord Stream, experter på folkrätt och internationell politik, experter på Tyskland, Ryssland och Polen samt svenska politiker och representanter för försvarsmakten och svenska miljömyndigheter.

Vilka följder kommer gasledningen att få för Sverige? Hur ser beslutsgången ut?
Är det bara en fråga om miljöhänsyn eller finns det också andra aspekter på gasledningen? Kommer Rysslands militära närvaro i Östersjön att öka?

Hearingen leds av Thomas Gür, programledare för Axess TV:s intervjuserie Global Axess.

Om gasledningen (del 2)

Axess hearing - Om gasledningen

Gazproms planerade gasledning genom Östersjön mellan Ryssland och Tyskland är tänkt att trygga Europas framtida energiförsörjning. Men för Sverige får detta omfattande säkerhetspolitiska konsekvenser, skriver Rutger Palmstierna i SvD Brännpunkt. Just dessa konsekvenser diskuteras i Axess Webb-TV i en omfattande hearing med experter och beslutsfattare. Inspelat i september 2007.

Bland de medverkande finns representanter för gasledningsföretaget Nord Stream, experter på folkrätt och internationell politik, experter på Tyskland, Ryssland och Polen samt svenska politiker och representanter för försvarsmakten och svenska miljömyndigheter.

Vilka följder kommer gasledningen att få för Sverige? Hur ser beslutsgången ut?
Är det bara en fråga om miljöhänsyn eller finns det också andra aspekter på gasledningen? Kommer Rysslands militära närvaro i Östersjön att öka?

Hearingen leds av Thomas Gür, programledare för Axess TV:s intervjuserie Global Axess.

Publicerat 08 sep, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt