TV > Axess tidskrift presenterar > Skönhetens återkomst

Axess tidskrift presenterar

Skönhetens återkomst

Vart söker sig blivande konstnärer som vill lära sig måleriets traditionella grunder? Johan Lundberg ifrågasätter Sveriges konstutbildningar och kritiserar konstetablissemangets särskillnad mellan skönhet och seriös konst.

I tv-programmet Skönhetens återkomst uppehåller sig Johan Lundberg vid ett förnyat intresse för skönhet i den seriösa bildkonsten. Detta intresse avspeglas såväl bland utövande konstnärer som på nyinrättade konstutbildningar. Men förändringen ifråga är avläsbar också i stigande priser på figurativt förmodernistiskt måleri liksom inom konstkritiken. Ett aktuellt exempel på det senare är Stanford-professorn Alexander Nehamas uppmärksammade bok ”Only a Promise of Happiness. The Place of Beauty in a World of Art”.

Programmet avslutas med en studiodebatt där vi möter professorn vid Konsthögskolan i Stockholm, Johan Scott, samt den Oslo-baserade konstnären Christopher Rådlund, vilka företräder två motsatta ståndpunkter inte bara i synen på figurativt måleri utan också i uppfattningen om skönhetens plats i nutida bildkonst.

Skönhetens återkomst

Axess tidskrift presenterar

Vart söker sig blivande konstnärer som vill lära sig måleriets traditionella grunder? Johan Lundberg ifrågasätter Sveriges konstutbildningar och kritiserar konstetablissemangets särskillnad mellan skönhet och seriös konst.

I tv-programmet Skönhetens återkomst uppehåller sig Johan Lundberg vid ett förnyat intresse för skönhet i den seriösa bildkonsten. Detta intresse avspeglas såväl bland utövande konstnärer som på nyinrättade konstutbildningar. Men förändringen ifråga är avläsbar också i stigande priser på figurativt förmodernistiskt måleri liksom inom konstkritiken. Ett aktuellt exempel på det senare är Stanford-professorn Alexander Nehamas uppmärksammade bok ”Only a Promise of Happiness. The Place of Beauty in a World of Art”.

Programmet avslutas med en studiodebatt där vi möter professorn vid Konsthögskolan i Stockholm, Johan Scott, samt den Oslo-baserade konstnären Christopher Rådlund, vilka företräder två motsatta ståndpunkter inte bara i synen på figurativt måleri utan också i uppfattningen om skönhetens plats i nutida bildkonst.

Publicerat 04 mar, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt