TV > Behovet av ledarskap

Behovet av ledarskap

För en mänsklig stad och en levande landsbygd

Konsultbolaget McKinsey har visat att i framtiden kommer 600 städer att stå för 60 procent av världens tillväxt. Hur påverkar den utvecklingen våra mindre kommuner och landsbygden och vilket ledarskap krävs för att i framtiden kunna få såväl en levande landsbygd som en mänsklig stad?

Vilken betydelse har ledarskapet för framgång inom politiken och därmed i kommuner och landsting? I detta seminarium analyserar vi också förutsättningarna för politiskt ledarskap i allmänhet. Vad utmärker en bra politisk entreprenör? Hur skapas utveckling och finns det något recept för framgång?

Behovet av ledarskap

För en mänsklig stad och en levande landsbygd

Konsultbolaget McKinsey har visat att i framtiden kommer 600 städer att stå för 60 procent av världens tillväxt. Hur påverkar den utvecklingen våra mindre kommuner och landsbygden och vilket ledarskap krävs för att i framtiden kunna få såväl en levande landsbygd som en mänsklig stad?

Vilken betydelse har ledarskapet för framgång inom politiken och därmed i kommuner och landsting? I detta seminarium analyserar vi också förutsättningarna för politiskt ledarskap i allmänhet. Vad utmärker en bra politisk entreprenör? Hur skapas utveckling och finns det något recept för framgång?

Publicerat 10 jul, 2012