Café Einstein

Energi

Debattglad lördagsunderhållning om vetenskap och framtid. Ett modernt Fråga Lund med Lotta Gröning. I säsongens femte program diskuteras nya synsätt på resursutvekling. Gäster är professorerna Mats Leijon, Sven Kullander och Carl Folke.

Hur vi ska klara framtidens energiförsörjning. Jämfört med resten av världen är Sverige mindre beroende av fossila bränslen, vilket borde gynna övergången till alternativa källor. Men vilka alternativ finns, som dessutom är praktiskt och ekonomiskt genomförbara i en nära framtid?

Vågkraften är en joker i leken. Möjligen också den tabubelagda kärnkraften. En sak är säker: Energifrågan kräver glasögon med globalt perspektiv. Det handlar om en hel planet. Kanske närmar vi oss en mental revolution i synsättet på energiomvandling och energianvändning?

Mats Leijon är professor i elektricitetslära, Uppsala universitet

Sven Kullander är professor emeritus i globala energisystem, ordförande i Energikommittén vid KVA (Kungliga Vetenskapsakademien) .

Carl Folke är professor i naturresurshållning, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, tillika chef för Beijerinstitutet vid KVA.

Energi

Café Einstein

Debattglad lördagsunderhållning om vetenskap och framtid. Ett modernt Fråga Lund med Lotta Gröning. I säsongens femte program diskuteras nya synsätt på resursutvekling. Gäster är professorerna Mats Leijon, Sven Kullander och Carl Folke.

Hur vi ska klara framtidens energiförsörjning. Jämfört med resten av världen är Sverige mindre beroende av fossila bränslen, vilket borde gynna övergången till alternativa källor. Men vilka alternativ finns, som dessutom är praktiskt och ekonomiskt genomförbara i en nära framtid?

Vågkraften är en joker i leken. Möjligen också den tabubelagda kärnkraften. En sak är säker: Energifrågan kräver glasögon med globalt perspektiv. Det handlar om en hel planet. Kanske närmar vi oss en mental revolution i synsättet på energiomvandling och energianvändning?

Mats Leijon är professor i elektricitetslära, Uppsala universitet

Sven Kullander är professor emeritus i globala energisystem, ordförande i Energikommittén vid KVA (Kungliga Vetenskapsakademien) .

Carl Folke är professor i naturresurshållning, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, tillika chef för Beijerinstitutet vid KVA.

Publicerat 13 jan, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt