TV > Café Einstein > Förstår vi världen?

Café Einstein

Förstår vi världen?

Uppdelningen av vår värld som i-länder och u-länder är föråldrad. Men frågan är hur vi idag kan förstå jordens befolkning, länder och ekonomier. Om varken forskare, ekonomer eller politiker är tillräckligt uppdaterade - hur ska då en bred allmänhet kunna förstå? Kanske är nyckeln mer statistik och matematik för alla.

Vi måste förbereda oss för den nya världen, uppmanar forskare.

Men hur ska det gå till när vi inte ens förstår den värld vi lever i? När 1950-talets syn på världen som summan av i- och u-länder är förhärskande, trots att variationen i själva verket är betydligt större är så. Kanske kan världen förklaras med matematik?

Matte handlar inte bara om att räkna utan också att förstå. Så hur vore det om alla svenska medborgare fick en grundkurs i statistik? Och det globala ekonomiska maskineriet tycks ha vuxit ur staten på ett sätt som kanske kan komma att kräva ett nytt ramverk – en ny moral.

Kvällens forskarpanel består av Hans Rosling, professor i Internationell hälsa vid institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet; Allan Gut, professor i matematisk statistik, Uppsala universitet; samt Kjell A Nordström, doktor i internationellt företagande, Stockholm.
Programledare: Lotta Gröning och ständig gäst Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet.

Förstår vi världen?

Café Einstein

Uppdelningen av vår värld som i-länder och u-länder är föråldrad. Men frågan är hur vi idag kan förstå jordens befolkning, länder och ekonomier. Om varken forskare, ekonomer eller politiker är tillräckligt uppdaterade - hur ska då en bred allmänhet kunna förstå? Kanske är nyckeln mer statistik och matematik för alla.

Vi måste förbereda oss för den nya världen, uppmanar forskare.

Men hur ska det gå till när vi inte ens förstår den värld vi lever i? När 1950-talets syn på världen som summan av i- och u-länder är förhärskande, trots att variationen i själva verket är betydligt större är så. Kanske kan världen förklaras med matematik?

Matte handlar inte bara om att räkna utan också att förstå. Så hur vore det om alla svenska medborgare fick en grundkurs i statistik? Och det globala ekonomiska maskineriet tycks ha vuxit ur staten på ett sätt som kanske kan komma att kräva ett nytt ramverk – en ny moral.

Kvällens forskarpanel består av Hans Rosling, professor i Internationell hälsa vid institutionen för Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet; Allan Gut, professor i matematisk statistik, Uppsala universitet; samt Kjell A Nordström, doktor i internationellt företagande, Stockholm.
Programledare: Lotta Gröning och ständig gäst Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet.

Publicerat 13 jan, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt