TV > Café Einstein > Rymdforskningen och de eviga frågorna

Café Einstein

Rymdforskningen och de eviga frågorna

Rymdforskningen och de eviga frågorna:Om krockande galaxer, naturkatastrofer och liv på andra planeter. Får vi någonsin svar? I ett forskningsfält som strävar efter att behärska det obehärskbara väcks många frågor om den lilla människans plats i detta stora allt. Medverkande är Alexis Brandeker, Carl Reinhold Bråkenhielm och Susanne Aalto.

Att studera rymden kan både skänka lugn och skapa ångest. Samtidigt som universum ger en känsla av tillhörighet kan rymden också betraktas med bävan.

Visst vilar det något romantiskt över universums okända oändlighet. Men långt ifrån alla astronomer är rymdromantiker. I programmet möter vi professorn som bedriver sin forskning med en rysning i ryggraden. Han känner en bävan inför att studera galaxkrockar stora som kärnvapenkrig och undrar om vi absolut måste ha svar på alla dessa frågor. Sanningarna om rymden revideras ständigt, och kanske finns det inga säkra svar. Samtidigt skänker samma universum ett fullkomligt lugn till andra människor, som närmast betraktar rymden som sin religion.

Kvällens forskarpanel består av Alexis Brandeker, doktor i astronomi, Stockholms universitet; Susanne Aalto, docent i radioastrofysik vid, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg; Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i livsåskådningsforskning, Uppsala universitet.

Programledare: Lotta Gröning tillsammans med ständige gästen Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet.

Rymdforskningen och de eviga frågorna

Café Einstein

Rymdforskningen och de eviga frågorna:Om krockande galaxer, naturkatastrofer och liv på andra planeter. Får vi någonsin svar? I ett forskningsfält som strävar efter att behärska det obehärskbara väcks många frågor om den lilla människans plats i detta stora allt. Medverkande är Alexis Brandeker, Carl Reinhold Bråkenhielm och Susanne Aalto.

Att studera rymden kan både skänka lugn och skapa ångest. Samtidigt som universum ger en känsla av tillhörighet kan rymden också betraktas med bävan.

Visst vilar det något romantiskt över universums okända oändlighet. Men långt ifrån alla astronomer är rymdromantiker. I programmet möter vi professorn som bedriver sin forskning med en rysning i ryggraden. Han känner en bävan inför att studera galaxkrockar stora som kärnvapenkrig och undrar om vi absolut måste ha svar på alla dessa frågor. Sanningarna om rymden revideras ständigt, och kanske finns det inga säkra svar. Samtidigt skänker samma universum ett fullkomligt lugn till andra människor, som närmast betraktar rymden som sin religion.

Kvällens forskarpanel består av Alexis Brandeker, doktor i astronomi, Stockholms universitet; Susanne Aalto, docent i radioastrofysik vid, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg; Carl Reinhold Bråkenhielm, professor i livsåskådningsforskning, Uppsala universitet.

Programledare: Lotta Gröning tillsammans med ständige gästen Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet.

Publicerat 19 jan, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt