TV > Café Einstein > Virtuella världar

Café Einstein

Virtuella världar

Det ökande intresset för att emigrera till ett fiktivt liv i en virtuell datoriserad värld har historiska motsvarigheter i litteraturen och alla tiders dagdrömmeri. Men de nya datorvärldarna leder både till kontakt och isolering.

Som substitut för en grå vardag tjänar det virtuella livet . Den nya utvecklingen innebär att våra olika fantasivärldars vägar numera korsar varandra. Vilka konsekvenser har denna verklighetsflykt?

 

Dagens fantasivärldar handlar om allt från dagdrömmeri och litteratur till The Sims och World of Warcraft. Här kan människor hitta varandra och skapa relationer som det vanliga livet inte erbjuder. Men här uppstår också isolat för destruktiva miljöer utom all insyn. Utgör de nya fiktiva världarna ett hot mot de gamla – exempelvis litteraturen? Går vi kanske mot en framtid där ett par eleganta glasögon kan projicera en fantasibild på näthinnan? Kring dessa frågor spekulerar tre snillen, nämligen Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet; Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet samt Else Nygren, lektor i informationsvetenskap (människa-dato0r-interaktion) vid Uppsala universitet.

Programledare är Lotta Gröning och ständig gäst är Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Imitatören Göran Gabrielsson medverkar.

Virtuella världar

Café Einstein

Det ökande intresset för att emigrera till ett fiktivt liv i en virtuell datoriserad värld har historiska motsvarigheter i litteraturen och alla tiders dagdrömmeri. Men de nya datorvärldarna leder både till kontakt och isolering.

Som substitut för en grå vardag tjänar det virtuella livet . Den nya utvecklingen innebär att våra olika fantasivärldars vägar numera korsar varandra. Vilka konsekvenser har denna verklighetsflykt?

 

Dagens fantasivärldar handlar om allt från dagdrömmeri och litteratur till The Sims och World of Warcraft. Här kan människor hitta varandra och skapa relationer som det vanliga livet inte erbjuder. Men här uppstår också isolat för destruktiva miljöer utom all insyn. Utgör de nya fiktiva världarna ett hot mot de gamla – exempelvis litteraturen? Går vi kanske mot en framtid där ett par eleganta glasögon kan projicera en fantasibild på näthinnan? Kring dessa frågor spekulerar tre snillen, nämligen Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet; Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet samt Else Nygren, lektor i informationsvetenskap (människa-dato0r-interaktion) vid Uppsala universitet.

Programledare är Lotta Gröning och ständig gäst är Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet. Imitatören Göran Gabrielsson medverkar.

Publicerat 19 jan, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt