TV > Copernicus triumf

Copernicus triumf

Copernicus var den första astronomen som insåg att jorden kretsar runt solen. Men i över trettio år var han rädd för att publicera sina beräkningar.

Originaltitel: Copernicus’ Secret – Triumph of Science.
Produktion: GBF 2023.

Copernicus triumf

Copernicus var den första astronomen som insåg att jorden kretsar runt solen. Men i över trettio år var han rädd för att publicera sina beräkningar.

Originaltitel: Copernicus’ Secret – Triumph of Science.
Produktion: GBF 2023.

Publicerat 29 apr, 2024