TV > De fördrivnas kontinent

De fördrivnas kontinent

Efter andra världskrigets slut låg Europa i ruiner, både bildligt och bokstavligt talat. Miljontals människor var statslösa och hade förlorat allt. En era av anarki börjar, där det enda som betyder något är överlevnad. Genom unika filmer och ögonvittnesskildringar följer filmen utvalda huvudpersoners öden på deras odyssé genom det förstörda Europa.

Originaltitel: Continent of the Displaced – Europe After the War.
Produktion: ORF III, Arte, BR, Rai Südtirol och Kurt Mayer Film 2022.

De fördrivnas kontinent

Efter andra världskrigets slut låg Europa i ruiner, både bildligt och bokstavligt talat. Miljontals människor var statslösa och hade förlorat allt. En era av anarki börjar, där det enda som betyder något är överlevnad. Genom unika filmer och ögonvittnesskildringar följer filmen utvalda huvudpersoners öden på deras odyssé genom det förstörda Europa.

Originaltitel: Continent of the Displaced – Europe After the War.
Produktion: ORF III, Arte, BR, Rai Südtirol och Kurt Mayer Film 2022.

Publicerat 11 apr, 2023

Del 2 av 2 – Frihet

Andra världskrigets är slut men hat och misstänksamhet lever kvar hos många. Miljontals människor är hemlösa och måste nu försöka börja ett nytt liv under nya förutsättningar. Genom personliga berättelser och arkivmaterial får vi en bild av den svåra flyktingsituationen i Europa åren efter krigsslutet.
Historia 18 apr, 2023

Del 1 av 2 – Kaos

En tvådelad dokumentär som skildrar den kaotiska perioden omedelbart efter andra världskrigets slut. Nu börjar vägen tillbaka till hemlandet, men för många européer har detta land upphört att existera.
Historia 11 apr, 2023