TV > De svenska historiedagarna i Lund > Skånska kungariken före Danmarks uppkomst

De svenska historiedagarna i Lund

Skånska kungariken före Danmarks uppkomst

Inledningsföreläsning av professor Dick Harrison.

Spelades in i Stadshallen i Lund den 6 oktober 2023.

Skånska kungariken före Danmarks uppkomst

De svenska historiedagarna i Lund

Inledningsföreläsning av professor Dick Harrison.

Spelades in i Stadshallen i Lund den 6 oktober 2023.

Publicerat 28 nov, 2023
Tillgängligt till Tills vidare

Det skånska kavalleriet

Skåne var en gång hemvist för hälften av det svenska kavalleriet. De tre regementen som fanns här påverkade på många sätt samhället – de var stora arbetsgivare och kunder. Föredragshållare är militärhistorikern Marco Smedberg, en av författarna till Det skånska kavalleriet – en kulturhistoria som utkom i år.
Historia 23 jan, 2024

Flykten över Öresund 1943

En av de nationalsocialistiska ledarnas viktigaste målsättningar var förintelsen av Europas judar. Några år in i andra världskriget tilltog pressen från Berlin på representanterna för den tyska ockupationen av Danmark. Juristen och politikern Werner Best, som innehade den högsta positionen, och diplomaten J. F. Duckwitz var av en annan mening. De förvarnade Danmarks judar och inledde hemliga förhandlingar med svenska myndighetspersoner.
Historia 16 jan, 2024

Lundadomen genom tiderna

I stadens hjärta reser sig sandstenskatedralen, ett av Nordens främsta exempel på romansk byggnadskonst, grundlagd för snart ett millennium sedan då Lund var ärkebiskopssäte. Under sekler har kyrkan varit ett centrum för andligt sökande men här har också undervisning bedrivits och fredsavtal slutits. Därtill spelade den en roll i försvenskningen.
Arkitektur 09 jan, 2024

Folkmord och propaganda

I ett folkmord mördas människor för att förövarna anser dem tillhöra en kategori som saknar rätt att leva. I politik och media får uppgifter om offertal och förövarrollen stor uppmärksamhet. Men folkmordsforskarens uppgift är långt mer mångfasetterad och djuplodande. Frågan vad som får människor att begå illgärningar som ligger långt utanför normala normer för mänskligt umgänge kräver en vidare och djupare analysram.
Historia 02 jan, 2024

Det ryska imperiet och tartarerna

Ryssland är ett imperium med många olika folkgrupper, kulturer, språk och religioner. När tsardömet och Sovjetunionen försvagades och föll samman var minoriteternas kamp för självstyre en viktig faktor. Tatarerna är den största icke-ryska folkgruppen och har utmärkt sig för sin strävan efter självstyre. Kan den nationella frågan åter bli en ödesfråga för Ryssland i takt med att krigsinsatserna i Ukraina skärper spänningarna inom imperiet?
Historia 19 dec, 2023

Putin, Bysans och Rus

I dagens ryska krigsretorik används ofta begreppet Russkij mir, ”den ryska världen”, för att rättfärdiga den fullskaliga invasionen av Ukraina. Begreppet har sitt ursprung i föreställningen om Moskva som det tredje Rom, men inbegriper också 1800-talets ryska imperieideologi, den sovjetiska geografin och föreställningen om Ryssland som enda arvtagare till Kievriket. Centrala element i begreppet är ryska språket och den ryska kulturen.
Historia 18 dec, 2023

Spionernas Sverige

Sverige har haft stormakternas blickar riktade mot sig, men också haft flera egna underrättelsetjänster som agerat i omvärlden. Thomas Magnusson, bokförläggare med bakgrund som signalspanare, delar med sig av sina kunskaper om utländska spioner och underrättelsetjänster i Stockholm under andra världskriget, kalla kriget och även tiden därefter.
Historia 12 dec, 2023

Uppåkra – Nordens största järnåldersbosättning

Under många år kände man till att det under marken i Uppåkra vilade något spännande, men det dröjde innan utgrävningar inleddes. Trots att flera tusen fynd har gjorts har ännu bara en bråkdel kommit i dagen. Förra året inleddes på platsen den hittills mest omfattande utgrävningen, som kommer att inbegripa nya tekniker för att ge svar på frågor om ritualer, ekonomi, social samvaro, sjukdomar, vulkanutbrott och mycket annat. Professor Mats Roslund vid Lunds universitet, en av de arkeologer som leder utgrävningen, berättar.
Historia 04 dec, 2023