TV > Den gröna rörelsen – föredrag > Carl Wachtmeister – Nya gröna modernäringen

Den gröna rörelsen - föredrag

Carl Wachtmeister – Nya gröna modernäringen

Carl Wachtmeister, ledamot i riksstyrelsen för Lantbrukarnas riksförbund, om nya gröna modernäringen. Föredraget hölls på seminariet Den gröna rörelsen med moderator Lotta Gröning.

Trots att den gröna ideologin har långa idéhistoriska rottrådar, har den haft svårt att göra sig gällande. Här belyses den gröna rörelsen och Miljöpartiets utmaningar i dag. Seminariet ger historiska och samtida tillbakablickar liksom diskussion kring framtida visioner.

Seminariet ägde rum i augusti 2011.

Carl Wachtmeister – Nya gröna modernäringen

Den gröna rörelsen - föredrag

Carl Wachtmeister, ledamot i riksstyrelsen för Lantbrukarnas riksförbund, om nya gröna modernäringen. Föredraget hölls på seminariet Den gröna rörelsen med moderator Lotta Gröning.

Trots att den gröna ideologin har långa idéhistoriska rottrådar, har den haft svårt att göra sig gällande. Här belyses den gröna rörelsen och Miljöpartiets utmaningar i dag. Seminariet ger historiska och samtida tillbakablickar liksom diskussion kring framtida visioner.

Seminariet ägde rum i augusti 2011.

Publicerat 07 dec, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt