Innehållet ej tillgängligt

Detta innehåll är tyvärr inte tillgängligt för besökare utanför EU.

TV > Den hotade publicistiken > Del 1 – En historisk tillbakablick

Den hotade publicistiken

Del 1 – En historisk tillbakablick

Del 1 av 4. Seminarium från Engelsbergs herrgård. Inspelat i februari 2012. Deltagare: Per Rydén - En historisk överblick, Svante Nordin - Media: modernitetens hegemon, Peter Luthersson - Kulturjournalistik i ny skepnad.

Har den så kallade seriösa eller fördjupande journalisten verkligen hamnat på undantag, eller är det bara så att en annan sorts journalistik har kommit att få ett proportionellt sett allt större utrymme på medieplattformarna? Och i vilken utsträckning gäller oron det faktum att statusen för den traditionella publicistiken kanske är på väg att undergrävas?

I detta seminarium betraktas publicistiken inte bara ur ett historiskt perspektiv, utan syftet är också att skärskåda samtiden och vara framåtblickande.

Del 1 – En historisk tillbakablick

Den hotade publicistiken

Del 1 av 4. Seminarium från Engelsbergs herrgård. Inspelat i februari 2012. Deltagare: Per Rydén - En historisk överblick, Svante Nordin - Media: modernitetens hegemon, Peter Luthersson - Kulturjournalistik i ny skepnad.

Har den så kallade seriösa eller fördjupande journalisten verkligen hamnat på undantag, eller är det bara så att en annan sorts journalistik har kommit att få ett proportionellt sett allt större utrymme på medieplattformarna? Och i vilken utsträckning gäller oron det faktum att statusen för den traditionella publicistiken kanske är på väg att undergrävas?

I detta seminarium betraktas publicistiken inte bara ur ett historiskt perspektiv, utan syftet är också att skärskåda samtiden och vara framåtblickande.

Publicerat 30 jan, 2012
Tillgängligt till Ej tillgängligt