TV > Den hotade publicistiken

Den hotade publicistiken

Seminarium från Engelsbergs herrgård. Inspelat i februari 2012. Hur kommer framtidens publicistik att se ut? På vilka sätt kommer den att påverkas av den pågående tekniska revolutionen? Är den oro som många känner inför framtiden överdriven; eller finns det skäl att hissa varningsflagg?

Har den så kallade seriösa eller fördjupande journalisten verkligen hamnat på undantag, eller är det bara så att en annan sorts journalistik har kommit att få ett proportionellt sett allt större utrymme på medieplattformarna? Och i vilken utsträckning gäller oron det faktum att statusen för den traditionella publicistiken kanske är på väg att undergrävas?

I detta seminarium betraktas publicistiken inte bara ur ett historiskt perspektiv, utan syftet är också att skärskåda samtiden och vara framåtblickande.

Den hotade publicistiken

Seminarium från Engelsbergs herrgård. Inspelat i februari 2012. Hur kommer framtidens publicistik att se ut? På vilka sätt kommer den att påverkas av den pågående tekniska revolutionen? Är den oro som många känner inför framtiden överdriven; eller finns det skäl att hissa varningsflagg?

Har den så kallade seriösa eller fördjupande journalisten verkligen hamnat på undantag, eller är det bara så att en annan sorts journalistik har kommit att få ett proportionellt sett allt större utrymme på medieplattformarna? Och i vilken utsträckning gäller oron det faktum att statusen för den traditionella publicistiken kanske är på väg att undergrävas?

I detta seminarium betraktas publicistiken inte bara ur ett historiskt perspektiv, utan syftet är också att skärskåda samtiden och vara framåtblickande.

Publicerat 30 jan, 2012