TV > Den kinesiska idén > Seminarium från 14 maj 2018

Den kinesiska idén

Seminarium från 14 maj 2018

Den kinesiska civilisationen är en av de äldsta i världen. Dess inverkan på världsscenen har varierat kraftigt under årtusendena. I perioder har man utgjort världens centrum – vid andra tillfällen har man vänt sig inåt eller varit satt under hårt tryck utifrån. I dag är man tillbaka med full kraft.

Talare: Bengt Pettersson – Sinolog – Himlen, makten och historien, Rebecka Eriksson – Fil. dr. i modern kinesisk litteratur – Ut med Konfucius – in tågar Mao, Lars Fredén – F.d. ambassadör, Peking – Nationalism enligt Xi, Börje Ljunggren – F.d. ambassadör, Peking – Socialism med kinesiska förtecken.

Moderator: PJ Anders Linder.

Seminarium från 14 maj 2018

Den kinesiska idén

Den kinesiska civilisationen är en av de äldsta i världen. Dess inverkan på världsscenen har varierat kraftigt under årtusendena. I perioder har man utgjort världens centrum – vid andra tillfällen har man vänt sig inåt eller varit satt under hårt tryck utifrån. I dag är man tillbaka med full kraft.

Talare: Bengt Pettersson – Sinolog – Himlen, makten och historien, Rebecka Eriksson – Fil. dr. i modern kinesisk litteratur – Ut med Konfucius – in tågar Mao, Lars Fredén – F.d. ambassadör, Peking – Nationalism enligt Xi, Börje Ljunggren – F.d. ambassadör, Peking – Socialism med kinesiska förtecken.

Moderator: PJ Anders Linder.

Publicerat 28 maj, 2018
Tillgängligt till Tills vidare

Del 3 av 4: Lars Fredén

Lars Fredén, f.d. ambassadör i Peking, talar om Nationalism enligt Xi under ett seminarium från den 14 maj 2018. I den speciella formen av kinesisk nationalism lyfts historiska oförrätter ständigt fram av kommunistpartiet i syfte att skapa ett gemensamt etos. Vad innebär detta för resten av världen?
04 jun, 2018

Del 2 av 4: Rebecka Eriksson

Talare: Rebecka Eriksson, fil. dr. i modern kinesisk litteratur. Ämne: Ut med Konfucius - in tågar Mao. Hur såg kommunisterna under Mao på den kinesiska idén – och vilka läror ersatte Konfucius tankar om hierarkier och respekt för kunskap?
04 jun, 2018

Del 1 av 4: Bengt Pettersson

Bengt Pettersson, sinolog talar om Himlen, makten och historien under ett seminarium från den 14 maj 2018.
28 maj, 2018