TV > Den lille erövraren

Den lille erövraren

Hur barnet upptäcker världen

Om inlärning och utveckling under de första åren i barnets liv. En film om hur barn, långt innan de behärskar språk eller talförmåga, aktivt kommunicerar och söker kontakt med sin omvärld för att lära sig.

Genom att ta del av studier som blivit utformade i utvecklingspsykologin, neuropsykologin och socialpsykologin får vi se hur barn är naturliga små genier – ständigt nyfikna och på jakt efter att lära sig nya saker om världen. Vi får även inblick i vad som kallas för anknytningsteorin, ’attachment theory’, där psykologer har kommit överrens om att den första relationen ett barn knyter med en förälder eller vårdnadsperson är avgörande för dess fortsatta kunskapsutveckling.

Den lille erövraren

Hur barnet upptäcker världen

Om inlärning och utveckling under de första åren i barnets liv. En film om hur barn, långt innan de behärskar språk eller talförmåga, aktivt kommunicerar och söker kontakt med sin omvärld för att lära sig.

Genom att ta del av studier som blivit utformade i utvecklingspsykologin, neuropsykologin och socialpsykologin får vi se hur barn är naturliga små genier – ständigt nyfikna och på jakt efter att lära sig nya saker om världen. Vi får även inblick i vad som kallas för anknytningsteorin, ’attachment theory’, där psykologer har kommit överrens om att den första relationen ett barn knyter med en förälder eller vårdnadsperson är avgörande för dess fortsatta kunskapsutveckling.

Publicerat 26 okt, 2010