TV > Den nya borgerligheten – föredrag > PJ Anders Linder om borgerligheten

Den nya borgerligheten - föredrag

PJ Anders Linder om borgerligheten

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet, om borgerligheten. Föredraget hölls i samband med seminariet "Den nya borgerligheten" med moderator Lotta Gröning.

Men vad är egentligen den nya borgerligheten? Är den bara en motkraft för att bekämpa socialdemokratin? Eller är den en ny spirande ideologi som växer fram som uttryck för ett ”intresse” i marxistisk mening – det vill säga en ideologi som förenar mittenpartierna, medelklassen och de stadsbor som strävar efter en gemensam, långsiktig politik där individen har stort inflytande?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

PJ Anders Linder om borgerligheten

Den nya borgerligheten - föredrag

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör, Svenska Dagbladet, om borgerligheten. Föredraget hölls i samband med seminariet "Den nya borgerligheten" med moderator Lotta Gröning.

Men vad är egentligen den nya borgerligheten? Är den bara en motkraft för att bekämpa socialdemokratin? Eller är den en ny spirande ideologi som växer fram som uttryck för ett ”intresse” i marxistisk mening – det vill säga en ideologi som förenar mittenpartierna, medelklassen och de stadsbor som strävar efter en gemensam, långsiktig politik där individen har stort inflytande?

Producerat av Svenska Filmbolaget 2011.

Publicerat 24 nov, 2011
Tillgängligt till Ej tillgängligt