Changes to Transatlantic Security

Seminar June 8 2015

The relationship between the United States, Sweden, Finland, and NATO is stronger than ever, and the partners are committed to taking on these challenges - new and old - together. Is the nature of transatlantic security cooperation changing? What are the most significant challenges facing NATO and its partners today and in the future?

Introduction by Mark Brzezinski, US Ambassador to Sweden.

Participant: Douglas Lute, US Ambassador to NATO

                 Mikael Antell, Head of Mission at Embassy of Finland to Sweden

                 Håkan Malmqvist, Swedens´s Ambassador to NATO

Moderator: PJ Anders Linder, ceo Axess Publishing

 

Production: Svenska Filmbolaget 2015

Seminar June 8 2015

Changes to Transatlantic Security

The relationship between the United States, Sweden, Finland, and NATO is stronger than ever, and the partners are committed to taking on these challenges - new and old - together. Is the nature of transatlantic security cooperation changing? What are the most significant challenges facing NATO and its partners today and in the future?

Introduction by Mark Brzezinski, US Ambassador to Sweden.

Participant: Douglas Lute, US Ambassador to NATO

                 Mikael Antell, Head of Mission at Embassy of Finland to Sweden

                 Håkan Malmqvist, Swedens´s Ambassador to NATO

Moderator: PJ Anders Linder, ceo Axess Publishing

 

Production: Svenska Filmbolaget 2015

Publicerat 09 jun, 2015
Tillgängligt till Tills vidare

Seminarium 8 juni 2015

Relationen mellan USA, Sverige, Finland och NATO är starkare än någonsin. Parterna har bestämt sig för att fortsätta och utveckla samarbetet. Är det transatlantiska säkerhetssamarbetet på väg att förändras? Vilka är de mest signifikanta utmaningarna för NATO och dess partners?
09 jun, 2015