TV > Den verkliga Anne Lister

Den verkliga Anne Lister

Ett porträtt av en lesbisk godsägare på 1800-talet. När man fann hennes tusensidiga dagböcker framträdde en helt ny bild av kvinnor för 200 år sedan.

Den verkliga Anne Lister

Ett porträtt av en lesbisk godsägare på 1800-talet. När man fann hennes tusensidiga dagböcker framträdde en helt ny bild av kvinnor för 200 år sedan.
Publicerat 25 aug, 2014