TV > Det fantastiska ljuset > Det fantastiska ljuset – Del 2

Det fantastiska ljuset - Del 2

Det fantastiska ljuset – Del 2

Del 2 av 4 i en brittisk dokumentärserie om ljuset. Det var inte bara filosofer och vetenskapsmän som utvecklade vår kunskap om ljus. Hantverkare, konstnärer och sjömän studerade ljus av praktiska skäl, för att förbättra sina möjligheter till att utföra ett gott arbete.

Exempelvis kunde Galileo Galilei endast bevisa att solen kretsade kring jorden genom att han hade ett teleskop, och det hade han bara eftersom hantverkarna och köpmännen i staden efterfrågade sådana.

Fortfarande är det ett mysterium för den moderna vetenskapen hur ljuset i rymden interagerar med den mänskliga hjärnan. Om denna gåta lyckas lösas kommer vi att få en helt annan bild- och förståelse av rymden.

Serien undersöker människans växande förståelse av ljuset, reser genom 2 000 års historia för att berätta om vetenskapliga experiment, filosofiska argument och tekniskt framåtskridande.

Serieproducent: Paul Sen.

 

Det fantastiska ljuset – Del 2

Det fantastiska ljuset - Del 2

Del 2 av 4 i en brittisk dokumentärserie om ljuset. Det var inte bara filosofer och vetenskapsmän som utvecklade vår kunskap om ljus. Hantverkare, konstnärer och sjömän studerade ljus av praktiska skäl, för att förbättra sina möjligheter till att utföra ett gott arbete.

Exempelvis kunde Galileo Galilei endast bevisa att solen kretsade kring jorden genom att han hade ett teleskop, och det hade han bara eftersom hantverkarna och köpmännen i staden efterfrågade sådana.

Fortfarande är det ett mysterium för den moderna vetenskapen hur ljuset i rymden interagerar med den mänskliga hjärnan. Om denna gåta lyckas lösas kommer vi att få en helt annan bild- och förståelse av rymden.

Serien undersöker människans växande förståelse av ljuset, reser genom 2 000 års historia för att berätta om vetenskapliga experiment, filosofiska argument och tekniskt framåtskridande.

Serieproducent: Paul Sen.

 

Publicerat 15 apr, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt