TV > Domarens ansvar > Seminarium med Rättsfonden

Domarens ansvar för kvalitet i brottmål

Seminarium med Rättsfonden

Hur bör brottmålsprocessen vara utformad för att på bästa sätt motverka risken för felaktigt dömda; tilltalade som fälls trots en ofullständig utredning och för svag bevisning?

Straffprocessutredningen har nyligen överlämnat betänkandet Brottmålsprocessen {SOU 2013:17) till regeringen. Enligt förslaget ska domaren inte agera självmant för att utredningen i skuldfrågan blir fullständig. Domstolarna ska inte självmant kunna inhämta bevisning i skuldfrågan.   Om förslaget antas förstärks brottmålsprocessens karaktär av renodlat  kontradiktoriskt förfarande. Det är en utveckling som går stick i stäv med bland annat de krav på en mer aktiv domarroll och mer omfattande   ansvar  för   brottsutredningens   kvalitet,   som  förts   fram   i debatten   om  Thomas Quick/Sture BergwalL   l panelen  medverkar  Stefan Strömberg, lagman vid Göteborgs  tingsrätt  och särskild utredare  i straffprocessutredningen, Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och Maciej Zaremba, journalist vid Dagens Nyheter.  

Seminarium med Rättsfonden

Domarens ansvar för kvalitet i brottmål

Hur bör brottmålsprocessen vara utformad för att på bästa sätt motverka risken för felaktigt dömda; tilltalade som fälls trots en ofullständig utredning och för svag bevisning?

Straffprocessutredningen har nyligen överlämnat betänkandet Brottmålsprocessen {SOU 2013:17) till regeringen. Enligt förslaget ska domaren inte agera självmant för att utredningen i skuldfrågan blir fullständig. Domstolarna ska inte självmant kunna inhämta bevisning i skuldfrågan.   Om förslaget antas förstärks brottmålsprocessens karaktär av renodlat  kontradiktoriskt förfarande. Det är en utveckling som går stick i stäv med bland annat de krav på en mer aktiv domarroll och mer omfattande   ansvar  för   brottsutredningens   kvalitet,   som  förts   fram   i debatten   om  Thomas Quick/Sture BergwalL   l panelen  medverkar  Stefan Strömberg, lagman vid Göteborgs  tingsrätt  och särskild utredare  i straffprocessutredningen, Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund och Maciej Zaremba, journalist vid Dagens Nyheter.  

Publicerat 16 maj, 2013
Tillgängligt till Ej tillgängligt