TV > El Niño

El Niño

Dokumentär om ett naturfenomen. Ett meterologiskt monster. El Niño återkommer med ett par års mellanrum och påverkar många av världens länder.

El Niño

Dokumentär om ett naturfenomen. Ett meterologiskt monster. El Niño återkommer med ett par års mellanrum och påverkar många av världens länder.
Publicerat 31 aug, 2009