TV > En ny bok – intervjuer > Individ, stat och klan

En ny bok

Individ, stat och klan

Där rättsstaten inte fungerar skaffar sig människor skydd på annat sätt: med hjälp av släkten eller klanen. Individens frihet kräver alltså en stat som är stark nog att begränsa klanernas makt. Det menar rättshistorikern Mark S. Weiner, vars uppmärksammade bok om individ, stat och klan nu kommer ut på svenska under titeln Klanvälde. Weiner konstaterar att frågan om klanernas betydelse fått särskild aktualitet dels av utrikespolitiska skäl, dels på grund av att fler människor från samhällen med klankultur flyttar till Väst. Professor Weiner samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

Individ, stat och klan

En ny bok

Där rättsstaten inte fungerar skaffar sig människor skydd på annat sätt: med hjälp av släkten eller klanen. Individens frihet kräver alltså en stat som är stark nog att begränsa klanernas makt. Det menar rättshistorikern Mark S. Weiner, vars uppmärksammade bok om individ, stat och klan nu kommer ut på svenska under titeln Klanvälde. Weiner konstaterar att frågan om klanernas betydelse fått särskild aktualitet dels av utrikespolitiska skäl, dels på grund av att fler människor från samhällen med klankultur flyttar till Väst. Professor Weiner samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

Publicerat 10 jun, 2015
Tillgängligt till Tills vidare

David Goodhart – Visa handen och hjärtat respekt

Under lång tid har Västvärlden satsat ensidigt på högskolan som väg in i vuxenlivet och det har blivit ett självändamål att så många unga som möjligt ska gå långa teoretiska utbildningar. Men det är varken bra för samhälle eller enskilda, menar journalisten David Goodhart vars uppmärksammade bok Head Hand Heart nu finns översatt till svenska som Huvud Hand Hjärta. Utan personer med praktiskt handlag och känsla för omsorg om människor byggs inga goda samhällen. Akademiker allenast är inte nog. Alla sorters talang behöver uppmuntran och goda villkor.
Samhälle 07 nov, 2023

Genusdoktrinen

Universitet och högskolor ska jämställdhetsintegreras. Det har regeringen bestämt. Projektet låter harmlöst – vem är emot jämställdhet? – men i realiteten innebär det att hela den svenska högskolevärlden kollektivansluts till en radikal och kontroversiell genusideologi. Utrymmet är minimalt för ifrågasättande och konstruktiv diskussion och ambitionerna sträcker sig långt bortom administration och arbetsmiljö.
Intervju 20 maj, 2020

Sampanerna från Kanton

Jennifer Paterson från bokförlaget Stolpe intervjuar Svante Tirén, konsthistoriker och en av två redaktörer för boken Sampanerna från Kanton.
02 okt, 2018

The Genius of Judaism

Dan Korn intervjuar den fransk-judiske filosofen Bernard-Henri Lévy om hans bok The Genius of Judaism. Intervjun spelades in i oktober 2017.
13 nov, 2017

Spaniens oförsonliga krig

Det spanska inbördeskriget 1936-39 kostade hundratusentals människor livet och kastar en skugga över spanskt samhällsliv än i dag. I boken Sin egen värsta fiende berättar Spanienkännaren Nathan Shachar om vad som skedde.
18 okt, 2016

Mitt krig mot Putin

Niklas Ekdal intervjuar Bill Browder som har utmanat hela det ryska etablissemanget med sin bästsäljande bok "Mitt krig mot Putin: Den sanna historien om stora pengar, mord och en mans kamp för rättvisa". Intervjun visas otextad på engelska.
16 mar, 2015