Engelsbergsseminariet 2019: Historia och samtid

Del 8 av 30: Graham Allison

Graham Allison, professor vid Harvard University, diskuterar rivaliteten mellan det växande Kina och den gamla supermakten USA. Är de dömda att falla i det som historikerna kallar "Thukydides fälla"?

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2019.

Del 8 av 30: Graham Allison

Engelsbergsseminariet 2019: Historia och samtid

Graham Allison, professor vid Harvard University, diskuterar rivaliteten mellan det växande Kina och den gamla supermakten USA. Är de dömda att falla i det som historikerna kallar "Thukydides fälla"?

Inspelat på Engelsbergs bruk i juni 2019.

Publicerat 21 okt, 2019
Tillgängligt till Tills vidare

Del 30 av 30: Kori Schake

Kori Schake, verksam vid det internationella institutet för strategiska studier i London, ställer frågan om vi ska försöka bevara den amerikanskledda världsordningen, och besvarar den jakande.
16 dec, 2019

Del 29 av 30: Philip Bobbitt

Philip Bobbitt, professor i juridik vid Columbia University i New York, redogör för sin syn på hur det som idag ofta beskrivs som en kris för demokratin nog snarare är en kris för den moderna staten.
16 dec, 2019

Del 28 av 30: John Bew

Professor John Bew från Kings College i London talar om hur den internationella världsordningen har växt fram och hur många olika idéer om en sådan världsordning det har funnits. Han berättar om hur det blev en USA-ledd modell som växte fram och hur den nu möter nya utmaningar.
16 dec, 2019

Del 27 av 30: Yu Jie

Doktor Yu Jie vid Chatham House i London berättar om de nya globala kinesiska ambitionerna.
16 dec, 2019

Del 26 av 30: Rana Mitter

Rana Mitter, professor i historia vid Oxford University, talar om den kinesiska delen av andra världskriget och hur den har fått en starkt förnyad betydelse i det moderna Kina.
16 dec, 2019

Del 25 av 30: Jonathan Fenby

Jonathan Fenby författare och kinaexpert ser hur den imperiala, kejserliga tanken kommer tillbaka till det moderna Kina.
16 dec, 2019

Del 24 av 30: Niall Ferguson

Niall Ferguson, senior fellow vid Hoover Institution, Stanford University, har läst om Joseph Schumpeters klassiska bok om kapitalism, socialism och demokrati, och diskuterar vad vi har att lära av den idag.
16 dec, 2019

Del 23 av 30: Iain Martin

Iain Martin, kolumnist på The Times i London, talar om hur kapitalismen genomgår kriser kontinuerligt genom historien, men att den ändå är att föredra framför alternativen.
16 dec, 2019

Del 22 av 30: Jesse Norman

Jesse Norman, ledamot av det brittiska underhuset och författare till en ny bok om Adam Smith. Norman berättar om varför vi än idag har goda skäl att läsa den skotske nationalekonomen och vad vi fortfarande kan lära av honom.
16 dec, 2019

Del 21 av 30: Christopher Coker

Christopher Coker, professor i internationella relationer vid London School of Economics, talar om hur auktoritära regimer skriver om historien för att kunna dra nytta av den i sin maktutövning.
16 dec, 2019

Del 20 av 30: Calder Walton

Doktor Calder Walton från Harvard University jämför kalla krigets sovjetiska propaganda och desinformation med dagens ryska.
16 dec, 2019

Del 19 av 30: Andrew Monaghan

Doktor Andrew Monaghan från Oxford University berättar om hur dagens ryska ledarskap, politiskt och militärt, tar hjälp av historien när de utformar dagens strategier.
16 dec, 2019

Del 18 av 30: Gudrun Persson

Doktor Gudrun Persson vid Totalförsvarets forskningsinstitut berättar om hur historien på bred front gör comeback i dagens Ryssland.
16 dec, 2019

Del 17 av 30: Fraser Nelson

Fraser Nelson, chefredaktör för den brittiska tidskriften The Spectator, berättar vad Europaälskaren kan ha för argument FÖR Brexit.
16 dec, 2019

Del 16 av 30: Karin Svanborg-Sjövall

Karin Svanborg-Sjövall, vd för tankesmedjan Timbro, talar om den auktoritära populismen i Europa och hur den flyttar fram sina positioner.
10 dec, 2019

Del 15 av 30: Peter Ricketts

Lord Peter Ricketts går igen om tre årtal av avgörande betydelse för utvecklingen och självförståelsen i det moderna Frankrike.
03 dec, 2019

Del 14 av 30: Josef Joffe

Josef Joffe är chefredaktör för den tyska tidningen Die Zeit. Han analyserar Tysklands obenägenhet att ta på sig ett ökat ansvar för den internationella världsordningen.
25 nov, 2019

Del 13 av 30: Elisabeth Kendall

Elisabeth Kendall, professor vid Oxford University, talar om den ytterst komplicerade situationen i Jemen.
18 nov, 2019

Del 12 av 30: Emma Sky

Emma Sky från Yale University i USA talar om att goda föresatser inte alltid ger upphov till goda resultat, med Irak som aktuellt exempel.
12 nov, 2019

Del 11 av 30: Robert Johnson

Robert Johnson på Changing Character of War Centre (CCW) vid Oxford University berättar om Lawrence av Arabien.
11 nov, 2019

Del 10 av 30: Brendan Simms

Brendan Simms, professor vid Cambridge University, talar om den Westfaliska freden 1648, efter trettioåriga kriget, och i vad mån den kan utgöra en modell för en fredlig lösning i Mellanöstern.
01 nov, 2019

Del 9 av 30: Nathan Shachar

Författaren Nathan Shachar talar om hur skapandet av en identitet fungerar som maktmedel i Mellanöstern.
22 okt, 2019

Del 7 av 30: Michael Burleigh

Michael Burleigh har Engelsbergsprofessuren LSE IDEAS vid London School of Economics. Han talar här om de fallgropar som finns när man bygger sin politik på historiska erfarenheter.
07 okt, 2019

Del 6 av 30: Erica Benner

Författaren Eric Benner diskuterar vad vi idag kan lära av krisen i den atenska demokratin.
30 sep, 2019

Del 5 av 30: Fredrik Logevall

Fredrik Logevall, professor vid Harvard University, talar om hur historien har använts men också missbrukats vid utformningen av praktisk politik.
23 sep, 2019

Del 4 av 30: Vernon Bogdanor

Professor Vernon Bogdanor från King's College i London talar om individens betydelse i historien.
16 sep, 2019

Del 3 av 30: Janne Haaland Matlary

Janne Haaland Matlary från Oslo universitet talar om den europeiska, västliga civilisationen och dess syn på den mänskliga naturen.
10 sep, 2019

Del 2 av 30: Cory Clark

Socialpsykologen Cory Clark från Durham University i Storbritannien talar om individer och grupper i historien.
02 sep, 2019

Del 1 av 30: Maurizio Viroli

2019-års Engelsbergsseminarium har temat Past and Present. Professor Maurizio Viroli, University of Texas at Austin, tar Machiavelli till hjälp för att berätta vad vi kan lära av historien.
27 aug, 2019