TV > Eric Hallström – Naivisten

Eric Hallström – Naivisten

Göran Gunér filmfestival

Eric Hallström räknas till en av de främsta företrädarna för naivismen i Sverige under 20- och 30-talen. Känd för sina landskap och norrländska älvmotiv men framförallt för skildringarna av Stockholms gatuliv.

Konstfilm av Göran Gunnér.

Eric Hallström – Naivisten

Göran Gunér filmfestival

Eric Hallström räknas till en av de främsta företrädarna för naivismen i Sverige under 20- och 30-talen. Känd för sina landskap och norrländska älvmotiv men framförallt för skildringarna av Stockholms gatuliv.

Konstfilm av Göran Gunnér.

Publicerat 04 mar, 2010