TV > Extremism

Extremism

Inspelning från seminariet Extremism med moderator Lotta Gröning. Föreläsare: Svante Nordin, Torbjörn Elensky, Beatrice Ask, Birgitta Ohlsson, Anders Danielsson, Rolf Ekéus, Bo Wennström, Dan Andersson, Anders Haag, Anna-Lena Lodenius, Johan Lundberg, ola Österling, heléne Lööw.

Sällan har så många människor haft det så bra socialt och materiellt som idag. Trots det dyker det upp extrema rörelser både till vänster och höger, vilka utifrån olika utgångspunkter förfäktar att världens tillstånd aldrig har varit sämre och att den yttersta tiden är här.

Men extremismen stannar inte inom de traditionella höger-vänster-ramarna. Därtill kan läggas extremism med religiösa förtecken samt olika regionala separatistiska rörelser runt hela världen. Hur kommer det sig att vi, i en tid när alla samlas i mitten och konsensus kring välfärdssamhället aldrig har varit större, tvingas leva med terrorhot från olika typer av politiska aktivister och extremistiska rörelser?

Från 2011.

Extremism

Inspelning från seminariet Extremism med moderator Lotta Gröning. Föreläsare: Svante Nordin, Torbjörn Elensky, Beatrice Ask, Birgitta Ohlsson, Anders Danielsson, Rolf Ekéus, Bo Wennström, Dan Andersson, Anders Haag, Anna-Lena Lodenius, Johan Lundberg, ola Österling, heléne Lööw.

Sällan har så många människor haft det så bra socialt och materiellt som idag. Trots det dyker det upp extrema rörelser både till vänster och höger, vilka utifrån olika utgångspunkter förfäktar att världens tillstånd aldrig har varit sämre och att den yttersta tiden är här.

Men extremismen stannar inte inom de traditionella höger-vänster-ramarna. Därtill kan läggas extremism med religiösa förtecken samt olika regionala separatistiska rörelser runt hela världen. Hur kommer det sig att vi, i en tid när alla samlas i mitten och konsensus kring välfärdssamhället aldrig har varit större, tvingas leva med terrorhot från olika typer av politiska aktivister och extremistiska rörelser?

Från 2011.

Publicerat 30 aug, 2011