TV > Folktro: En besjälad värld

Folktro: En besjälad värld

Övertygelsen om att världen och tillvaron är besjälad, tron på högre väsen som på gott och ont ingriper i människans liv på ett meningsfullt sätt, verkar förekomma i alla tider och kulturer. Hur skiljer sig traditionella religiösa föreställningar från de föreställningar som vi karakteriserar som folktro? Med ett brett perspektiv behandlar seminariet om folktro, mytologi och andra trosuppfattningar som har givit upphov till riter och seder, traditioner och folkminnen.

Ett seminarium från Engelsbergs bruk den 28 april 2022.

Folktro: En besjälad värld

Övertygelsen om att världen och tillvaron är besjälad, tron på högre väsen som på gott och ont ingriper i människans liv på ett meningsfullt sätt, verkar förekomma i alla tider och kulturer. Hur skiljer sig traditionella religiösa föreställningar från de föreställningar som vi karakteriserar som folktro? Med ett brett perspektiv behandlar seminariet om folktro, mytologi och andra trosuppfattningar som har givit upphov till riter och seder, traditioner och folkminnen.

Ett seminarium från Engelsbergs bruk den 28 april 2022.

Publicerat 17 maj, 2022

Del 3 av 3: Folktro i Norden

Talare: Lars Lönnroth: Nordens vilda natur – besjälad men livsfarlig, Tora Wall: Skogsrået, näcken och älvorna – naturens väsen i folktron, Tommy Kuusela: Människan och djuret – föreställningar om en förtrollad djurvärld. Moderator: Lotta Gröning.
Seminarium 17 maj, 2022

Del 2 av 3: Folktro i forntida Indien och Rom

Talare: Per-Johan Norelius: Kropp, själ och kosmos i det vediska Indien, Andreas Winkler: Gudomligt beskydd, magi och tvivel fornegyptisk folktro, Britt-Mari Näsström: Mithras mysterier. Moderator: Lotta Gröning.
Seminarium 17 maj, 2022

Del 1 av 3: Avtrollningen av världen

Talare: Kristina Ekero Eriksson: Gamla Uppsala – från gudomlig kultplats till himmelskt ärkesäte, Joel Halldorf: Om upplysningens pris och vikten av att återförtrolla. Moderator: Lotta Gröning.
Seminarium 17 maj, 2022