TV > Förväxlingskomedin

Förväxlingskomedin

En BBC-pjäs från 1983. Shakespeares pjäs Förväxlingskomedin är en fars full av förvecklingar.

Originaltitel: The Comedy of Errors.

Produktion: BBC 1983.

Förväxlingskomedin

En BBC-pjäs från 1983. Shakespeares pjäs Förväxlingskomedin är en fars full av förvecklingar.

Originaltitel: The Comedy of Errors.

Produktion: BBC 1983.

Publicerat 27 okt, 2020

BBC-pjäs från 1983

Shakespeares pjäs Förväxlingskomedin är en fars full av förvecklingar. Köpmannen Egenon från Syrakusa kommer till Efesus för att leta efter sin son som flera månader tidigare gav sig av för att leta rätt på sin försvunna tvillingbror och mor. Olyckligtvis har Efesus just förklarat Syrakusa krig, och den som kommer därifrån och upptäcks inom Efesus gränser blir omedelbart avrättad, såvida inte en lösensumma betalas.
Drama 27 okt, 2020