TV > Global Axess 2005: Imperier, demokratier & diktaturer > Dominique Lieven – Imperiernas historia

Global Axess

Dominique Lieven – Imperiernas historia

Mellan det förkristna Assyriska väldet och tjuguhundratalets Sovjetunionen har begreppet imperium getts vitt skilda innebörder.

Thomas Gür intervjuar professor Dominique Lieven.

Den brittiske historikern Dominique Lieven har ägnat sin forskning åt den ryska staten och det ryska imperiets tillväxt genom seklerna.

Dominique Lieven – Imperiernas historia

Global Axess

Mellan det förkristna Assyriska väldet och tjuguhundratalets Sovjetunionen har begreppet imperium getts vitt skilda innebörder.

Thomas Gür intervjuar professor Dominique Lieven.

Den brittiske historikern Dominique Lieven har ägnat sin forskning åt den ryska staten och det ryska imperiets tillväxt genom seklerna.

Publicerat 05 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt