TV > Global Axess 2005: Imperier, demokratier & diktaturer > Fareed Zakaria – Frihetens framtid

Global Axess

Fareed Zakaria – Frihetens framtid

Kan verklig demokrati slå rot i kulturer som saknar fri press och legala institutioner som garanterar individens mänskliga rättigheter och fri- och rättigheter? Redaktören för Newsweek International, Fareed Zakaria, menar att demokrati inte är en självklarhet för alla länder vid alla historiska tidpunkter.

Kan till exempel en diktatur, under vissa historiska betingelser, skapa förutsättningar för mänskliga rättigheter, medan en demokratiskt vald ledare i själva verket ibland förhindrar dem, som t.ex. vissa bedömare anser sker i Ryssland?

Thomas Gür intervjuar Fareed Zakaria.

Fareed Zakaria – Frihetens framtid

Global Axess

Kan verklig demokrati slå rot i kulturer som saknar fri press och legala institutioner som garanterar individens mänskliga rättigheter och fri- och rättigheter? Redaktören för Newsweek International, Fareed Zakaria, menar att demokrati inte är en självklarhet för alla länder vid alla historiska tidpunkter.

Kan till exempel en diktatur, under vissa historiska betingelser, skapa förutsättningar för mänskliga rättigheter, medan en demokratiskt vald ledare i själva verket ibland förhindrar dem, som t.ex. vissa bedömare anser sker i Ryssland?

Thomas Gür intervjuar Fareed Zakaria.

Publicerat 05 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt