TV > Global Axess 2007: Om västerlandet > Hans Kolhoff – Västerländsk arkitektur

Global Axess

Hans Kolhoff – Västerländsk arkitektur

Den tyske stjärnarkitekten Hans Kolhoff är kritisk till efterkrigstidens stadsbyggnadskonst. Kolhoff menar att arkitektens arbete på kort tid har gått från att vara ett yrke till ett slags pseudokonstnärsskap, där storstadens viktigaste gemensamma utrymmen får lida pin för enskilda individers hävdelsebehov.

Den nya staden tycks inte vilja vara stad längre. Inte minst i USA är den mindre urban och mindre gemensam än någonsin förr.

För svensk-tyske Thomas Steinfeld berättar Kolhoff ett stycke europeisk stadshistoria och varnar för hur dagens skulpturala byggnader sprider sig som ett virus.

Lösningen är att åter börja studera och lära sig av de förmodernistiska stadsbyggnadsprinciperna och att göra något nytt av den traditionella kunskapen, istället för att spasmodiskt förkasta det förgångna.

I intervjun redogör Kolhoff för hur den moderna staden påverkar sina invånare. Han skissar även på vad som karaktäriserar den goda staden i jämförelse med en mindre bra, och berättar om skillnader mellan Europas städer och övriga världens.

Hans Kolhoff – Västerländsk arkitektur

Global Axess

Den tyske stjärnarkitekten Hans Kolhoff är kritisk till efterkrigstidens stadsbyggnadskonst. Kolhoff menar att arkitektens arbete på kort tid har gått från att vara ett yrke till ett slags pseudokonstnärsskap, där storstadens viktigaste gemensamma utrymmen får lida pin för enskilda individers hävdelsebehov.

Den nya staden tycks inte vilja vara stad längre. Inte minst i USA är den mindre urban och mindre gemensam än någonsin förr.

För svensk-tyske Thomas Steinfeld berättar Kolhoff ett stycke europeisk stadshistoria och varnar för hur dagens skulpturala byggnader sprider sig som ett virus.

Lösningen är att åter börja studera och lära sig av de förmodernistiska stadsbyggnadsprinciperna och att göra något nytt av den traditionella kunskapen, istället för att spasmodiskt förkasta det förgångna.

I intervjun redogör Kolhoff för hur den moderna staden påverkar sina invånare. Han skissar även på vad som karaktäriserar den goda staden i jämförelse med en mindre bra, och berättar om skillnader mellan Europas städer och övriga världens.

Publicerat 05 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt