TV > Global Axess 2007: Om västerlandet > Kristian Gerner – Rysslands historia och nutid

Global Axess

Kristian Gerner – Rysslands historia och nutid

Professor Kristian Gerner förutsade Sovjetunionens fall redan på 1970-talet på helt vetenskaplig grund.

Bedömningen grundade sig i att systemet var dömt till undergång på grund av bristen på transparens.

Under 1970- och 1980-talen försvann Kristian Gerner från de största medierna. Han ansågs vara reaktionär och antikommunist.

I början på 2000-talet anklagades han på nytt, men denna gång för att inte förstå könsperspektiven i forskning. Försök gjordes för att stoppa honom från att tillträda en professur, men det försöket misslyckades och han är nu professor i historia vid Lunds universitet.

Här talar han om sin syn på det nya utvidgade EU och hur före detta kommunistiska Europa kan bli jämställda västra Europa.

Kristian Gerner – Rysslands historia och nutid

Global Axess

Professor Kristian Gerner förutsade Sovjetunionens fall redan på 1970-talet på helt vetenskaplig grund.

Bedömningen grundade sig i att systemet var dömt till undergång på grund av bristen på transparens.

Under 1970- och 1980-talen försvann Kristian Gerner från de största medierna. Han ansågs vara reaktionär och antikommunist.

I början på 2000-talet anklagades han på nytt, men denna gång för att inte förstå könsperspektiven i forskning. Försök gjordes för att stoppa honom från att tillträda en professur, men det försöket misslyckades och han är nu professor i historia vid Lunds universitet.

Här talar han om sin syn på det nya utvidgade EU och hur före detta kommunistiska Europa kan bli jämställda västra Europa.

Publicerat 05 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt