TV > Global Axess 2007: Om västerlandet > Philip Bobbitt – Leva med terrorism

Global Axess

Philip Bobbitt – Leva med terrorism

Med vilka medel kan vi försvara våra samhällen från terrorism? Krävs det nya metoder då hotet kommer inifrån eller fienden ser annorlunda ut än tidigare?

Idag fungerar varken det civila samhällets rättssystem eller ett militärt system tillfredsställande för att komma till rätta med terrorismen, säger Philip Bobbitt, professor i konstitutionell rätt och tidigare millitärstrateg i Vita Huset. Professor Bobbitt har i sina olika roller upplevt både att fatta snabba svåra beslut i statens tjänst och att författa mer djupgående akademiska analyser.

Tillsammans med Martin Ådahl talar han ingående om tankarna bakom den globala kampen mot terrorismen.

Programmet är producerat av Svenska Filmbolaget 2007.

Philip Bobbitt – Leva med terrorism

Global Axess

Med vilka medel kan vi försvara våra samhällen från terrorism? Krävs det nya metoder då hotet kommer inifrån eller fienden ser annorlunda ut än tidigare?

Idag fungerar varken det civila samhällets rättssystem eller ett militärt system tillfredsställande för att komma till rätta med terrorismen, säger Philip Bobbitt, professor i konstitutionell rätt och tidigare millitärstrateg i Vita Huset. Professor Bobbitt har i sina olika roller upplevt både att fatta snabba svåra beslut i statens tjänst och att författa mer djupgående akademiska analyser.

Tillsammans med Martin Ådahl talar han ingående om tankarna bakom den globala kampen mot terrorismen.

Programmet är producerat av Svenska Filmbolaget 2007.

Publicerat 05 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt