TV > Global Axess 2007: Om västerlandet > Roger Scruton – Heliga texters tolkningar

Global Axess

Roger Scruton – Heliga texters tolkningar

Heliga texters tolkningar. Den konservative tänkaren Roger Scruton är kritisk mot Koranens självsyn. Korantexterna saknar den ironi som evangelierna rymmer, menar Scruton. Kristus var inte bara allvarsman utan samtidigt ironiker, något som bidragit till Västerlandets självkritiska förmåga. Filosofiprofessorn Scruton söker också svar på i vilken utsträckning islam är förenligt med sekulära lagar och demokrati.

Roger Scruton, professor i filosofi, blickar tillbaka i historien för att hitta de grundläggande skillnaderna mellan kristendom och islam.

Det är svårt men inte omöjligt för rättrogna muslimer att leva i ett västerländskt sekulärt samhälle, menar Scruton i detta samtal med Thomas Gür.

Roger Scruton – Heliga texters tolkningar

Global Axess

Heliga texters tolkningar. Den konservative tänkaren Roger Scruton är kritisk mot Koranens självsyn. Korantexterna saknar den ironi som evangelierna rymmer, menar Scruton. Kristus var inte bara allvarsman utan samtidigt ironiker, något som bidragit till Västerlandets självkritiska förmåga. Filosofiprofessorn Scruton söker också svar på i vilken utsträckning islam är förenligt med sekulära lagar och demokrati.

Roger Scruton, professor i filosofi, blickar tillbaka i historien för att hitta de grundläggande skillnaderna mellan kristendom och islam.

Det är svårt men inte omöjligt för rättrogna muslimer att leva i ett västerländskt sekulärt samhälle, menar Scruton i detta samtal med Thomas Gür.

Publicerat 05 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt