TV > Global Axess 2008: Om Ryssland > Andrei Melville – Ryssland år 2020

Global Axess

Andrei Melville – Ryssland år 2020

Andrei Melville är professor vid det ryska utrikesministeriets forskningsinstitut i internationell politik. Melville presenterar fyra olika scenarier för den ryska utvecklingen, scenarier med olika följder för den ryska utrikespolitiken. De fyra alternativen är den auktoritära staten, fästningen Ryssland, den ryska mångetniska mosaiken och den liberala demokratiska drömmen. Melville menar att alla scenarierna har en grund i föreställningar hos allmänheten i Ryssland.

Andrei Melville återkommer till att tron på en stark statsmakt trots allt är det mest utmärkande kännetecknet på inställningen till demokrati i Ryssland. Han påminner om att begreppet ”suverän demokrati” lanserades som beteckning på Rysslands politiska system under Vladimir Putins tid som president. Innebörden är att statsledningen bestämmer vad som menas med demokrati, oberoende av krav och önskemål på Ryssland från omvärlden. Man klarar sig utan konkurrerande politiska partier och utan fria massmedia.

 

Den orange revolutionen i Ukraina år 2004 fungerade enligt Melville som ett avskräckande exempel för makthavarna i Ryssland. Ukraina framstår som en splittrad och utrikespolitiskt handlingsförlamad stat. Den suveräna demokratin är den stabila motsatsen till detta ukrainska kaos. I sitt samtal med John Lloyd påminner Andrei Melville om att Ryssland är ett både europeiskt och ett asiatiskt land. Modellen behöver inte sökas i Europa. Istället kan Taiwan, Sydkorea eller Japan framstå som förebilder.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2008

Andrei Melville – Ryssland år 2020

Global Axess

Andrei Melville är professor vid det ryska utrikesministeriets forskningsinstitut i internationell politik. Melville presenterar fyra olika scenarier för den ryska utvecklingen, scenarier med olika följder för den ryska utrikespolitiken. De fyra alternativen är den auktoritära staten, fästningen Ryssland, den ryska mångetniska mosaiken och den liberala demokratiska drömmen. Melville menar att alla scenarierna har en grund i föreställningar hos allmänheten i Ryssland.

Andrei Melville återkommer till att tron på en stark statsmakt trots allt är det mest utmärkande kännetecknet på inställningen till demokrati i Ryssland. Han påminner om att begreppet ”suverän demokrati” lanserades som beteckning på Rysslands politiska system under Vladimir Putins tid som president. Innebörden är att statsledningen bestämmer vad som menas med demokrati, oberoende av krav och önskemål på Ryssland från omvärlden. Man klarar sig utan konkurrerande politiska partier och utan fria massmedia.

 

Den orange revolutionen i Ukraina år 2004 fungerade enligt Melville som ett avskräckande exempel för makthavarna i Ryssland. Ukraina framstår som en splittrad och utrikespolitiskt handlingsförlamad stat. Den suveräna demokratin är den stabila motsatsen till detta ukrainska kaos. I sitt samtal med John Lloyd påminner Andrei Melville om att Ryssland är ett både europeiskt och ett asiatiskt land. Modellen behöver inte sökas i Europa. Istället kan Taiwan, Sydkorea eller Japan framstå som förebilder.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2008

Publicerat 17 apr, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt