TV > Global Axess 2008: Om Ryssland > Arkadij Ostrovsky – Skola för imperiet Ryssland

Global Axess

Arkadij Ostrovsky – Skola för imperiet Ryssland

Arkadij Ostrovsky är en brittisk journalist som har intresserat sig för hur man i Ryssland under Putin på olika sätt har försökt frammana stolthet över nationen och dess historia. Ostrovsky uppehåller sig inte vid den kritiska akademiska historieforskning och den satiriska skönlitteratur som faktiskt finns. Forskningen och skönlitteraturen når nämligen inte ut till det ryska folket. Och det är hos folket som regimen Putin ville, och lyckades med, att skapa legitimitet för sin hårdhänta in- och utrikespolitik.

Arkadij Ostrovsky beskriver hur den nya handbok för historielärarna i Ryssland, som antogs 2008, kritiserar Gorbatjov och dennes efterträdare Jeltsin för att de gav till spillo områden, som de stora ryska härskarna hade tagit: Ivan den förskräcklige, Peter den store och Stalin. Vi ska påminna oss att alla ryssar vet att den Stalin, som nu hyllas som imperiebyggare, också var ansvarig för den stora terrorn. Ryssarna vet också att Ivan och Peter även de förenade sin imperialistiska utrikespolitik med inhemsk terror.

Firandet av årsdagen den 9 maj av segern över tyskarna i Stora fosterländska kriget, som andra världskriget kallas i Ryssland, är menar Ostrovsky, hyllandet av den ryska imperietraditionen. De två andra sovjetiska högtidsdagarna, 1 maj och oktoberrevolutionens dag 7 november har reducerats till en allmän festdag respektive förpassats till glömskan. Men den 9 maj 2008 stod Putin och Medvedev framför Leninmausoleet på Röda torget medan stridsvagnarna rullade förbi. Ett stolt Ryssland visade upp sig.

När Ostrovsky berättar om sina egna ryska erfarenheter kan vi ana ett stänk av nostalgi, som han inte är ensam om bland alla dem som hoppas på ett demokratiskt Ryssland. Han bodde i landet åren 1988-1992 och minns dessa år som en både lycklig och spännande period.

Arkadij Ostrovsky – Skola för imperiet Ryssland

Global Axess

Arkadij Ostrovsky är en brittisk journalist som har intresserat sig för hur man i Ryssland under Putin på olika sätt har försökt frammana stolthet över nationen och dess historia. Ostrovsky uppehåller sig inte vid den kritiska akademiska historieforskning och den satiriska skönlitteratur som faktiskt finns. Forskningen och skönlitteraturen når nämligen inte ut till det ryska folket. Och det är hos folket som regimen Putin ville, och lyckades med, att skapa legitimitet för sin hårdhänta in- och utrikespolitik.

Arkadij Ostrovsky beskriver hur den nya handbok för historielärarna i Ryssland, som antogs 2008, kritiserar Gorbatjov och dennes efterträdare Jeltsin för att de gav till spillo områden, som de stora ryska härskarna hade tagit: Ivan den förskräcklige, Peter den store och Stalin. Vi ska påminna oss att alla ryssar vet att den Stalin, som nu hyllas som imperiebyggare, också var ansvarig för den stora terrorn. Ryssarna vet också att Ivan och Peter även de förenade sin imperialistiska utrikespolitik med inhemsk terror.

Firandet av årsdagen den 9 maj av segern över tyskarna i Stora fosterländska kriget, som andra världskriget kallas i Ryssland, är menar Ostrovsky, hyllandet av den ryska imperietraditionen. De två andra sovjetiska högtidsdagarna, 1 maj och oktoberrevolutionens dag 7 november har reducerats till en allmän festdag respektive förpassats till glömskan. Men den 9 maj 2008 stod Putin och Medvedev framför Leninmausoleet på Röda torget medan stridsvagnarna rullade förbi. Ett stolt Ryssland visade upp sig.

När Ostrovsky berättar om sina egna ryska erfarenheter kan vi ana ett stänk av nostalgi, som han inte är ensam om bland alla dem som hoppas på ett demokratiskt Ryssland. Han bodde i landet åren 1988-1992 och minns dessa år som en både lycklig och spännande period.

Publicerat 03 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt