TV > Global Axess 2008: Om Ryssland > Dominique Lieven – Det ryska imperiets kollaps

Global Axess

Dominique Lieven – Det ryska imperiets kollaps

Den brittiske historikern Dominique Lieven har ägnat sin forskning åt den ryska staten och det ryska imperiets tillväxt genom seklerna. I det här programmet tar han upp Rysslands säregna historiska öde att vara en stat som ligger i utkanten, först av det bysantinska imperiet, där Konstantinopel var centrum, och sedan av Europa, där stater som Frankrike och England var de imperiala stormakterna.

Lieven påminner om att Sovjetunionen hade ett geopolitiskt arv att hantera när de nya ledarna, kommunisterna tog makten.

Lieven normaliserar alltså det ryska imperiets historia och dagens utrikespolitiska problem genom att jämföra med erfarenheterna från avvecklingen av det brittiska imperiet. Dessutom jämför han den ryska statens förhållande till de andra östslaviska staterna Ukraina och Vitryssland med Englands förhållande till Skottland och Wales. Men är Rysslands situation densamma som den har varit för andra postimperiala stater?

Dominique Lieven – Det ryska imperiets kollaps

Global Axess

Den brittiske historikern Dominique Lieven har ägnat sin forskning åt den ryska staten och det ryska imperiets tillväxt genom seklerna. I det här programmet tar han upp Rysslands säregna historiska öde att vara en stat som ligger i utkanten, först av det bysantinska imperiet, där Konstantinopel var centrum, och sedan av Europa, där stater som Frankrike och England var de imperiala stormakterna.

Lieven påminner om att Sovjetunionen hade ett geopolitiskt arv att hantera när de nya ledarna, kommunisterna tog makten.

Lieven normaliserar alltså det ryska imperiets historia och dagens utrikespolitiska problem genom att jämföra med erfarenheterna från avvecklingen av det brittiska imperiet. Dessutom jämför han den ryska statens förhållande till de andra östslaviska staterna Ukraina och Vitryssland med Englands förhållande till Skottland och Wales. Men är Rysslands situation densamma som den har varit för andra postimperiala stater?

Publicerat 05 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt