TV > Global Axess 2008: Om Ryssland > Erik Berglöf – Utvecklingslandet Ryssland

Global Axess

Erik Berglöf – Utvecklingslandet Ryssland

Den svenske ekonomen Erik Berglöf är den senaste i raden av svenskar som har försökt att påverka Ryssland till att bli en modern europeisk stat. I vår serie om utvecklingen i Ryssland möter vi här en fullödig representant för tron på möjligheten av social ingenjörskonst. Berglöf är chefsekonom och särskild rådgivare vid European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Han har tidigare varit direktör för Institutet för transitionsekonomier vid Handelshögskolan i Stockholm. Institutets syfte är att i global måttstock se till att Ryssland och andra utvecklingsländer kan skapa institutioner som möjliggör övergång till marknadsekonomi och främjar en fortsatt utveckling i den riktningen.

Den praktiska inriktningen och missionerande karaktären hos Berglöfs institut gör att samtalet mellan honom och Anders Hellner ger oss möjlighet att vända blickarna framåt. Här möter vi inte ett Ryssland som är fångat i sitt förflutna utan ett utvecklingsland. Vi inbjuds att föreställa oss ett Ryssland som, med Erik Berglöfs ord, ”länkar in sig i resten av världen”. Detta är alltså den aktuella upplagan av en gammal svensk vision i förhållandet till Ryssland. Handelshögskolan i Stockholm följer upp traditionen från bröderna Nobel och deras satsning på Ryssland före revolutionen.

Erik Berglöf påminner oss om att Ryssland inte bara är rikt på råvaror. Landet har också vad ekonomerna kallar humankapital. Detta har gett resultat inom krigsteknologi, men även inom medicinsk forskning. Med Berglöf kan vi hoppas att president Dmitrij Medvedev kan släppa fram en ny generation av ryssar, som kan dra nytta av råden och anvisningarna från den svenska expertisen.

Erik Berglöf – Utvecklingslandet Ryssland

Global Axess

Den svenske ekonomen Erik Berglöf är den senaste i raden av svenskar som har försökt att påverka Ryssland till att bli en modern europeisk stat. I vår serie om utvecklingen i Ryssland möter vi här en fullödig representant för tron på möjligheten av social ingenjörskonst. Berglöf är chefsekonom och särskild rådgivare vid European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). Han har tidigare varit direktör för Institutet för transitionsekonomier vid Handelshögskolan i Stockholm. Institutets syfte är att i global måttstock se till att Ryssland och andra utvecklingsländer kan skapa institutioner som möjliggör övergång till marknadsekonomi och främjar en fortsatt utveckling i den riktningen.

Den praktiska inriktningen och missionerande karaktären hos Berglöfs institut gör att samtalet mellan honom och Anders Hellner ger oss möjlighet att vända blickarna framåt. Här möter vi inte ett Ryssland som är fångat i sitt förflutna utan ett utvecklingsland. Vi inbjuds att föreställa oss ett Ryssland som, med Erik Berglöfs ord, ”länkar in sig i resten av världen”. Detta är alltså den aktuella upplagan av en gammal svensk vision i förhållandet till Ryssland. Handelshögskolan i Stockholm följer upp traditionen från bröderna Nobel och deras satsning på Ryssland före revolutionen.

Erik Berglöf påminner oss om att Ryssland inte bara är rikt på råvaror. Landet har också vad ekonomerna kallar humankapital. Detta har gett resultat inom krigsteknologi, men även inom medicinsk forskning. Med Berglöf kan vi hoppas att president Dmitrij Medvedev kan släppa fram en ny generation av ryssar, som kan dra nytta av råden och anvisningarna från den svenska expertisen.

Publicerat 10 mar, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt