TV > Global Axess 2008: Om Ryssland > Konstantin Sonin – Ryska råvaror och demokrati

Global Axess

Konstantin Sonin – Ryska råvaror och demokrati

Oljan och gasen spelar inte bara roll för rysk ekonomi utan även för det politiska livet i landet. Konstantin Sonin är forskare vid ett ekonomiskt institut i Moskva. I likhet med många andra av de samhällsvetare som vi möter i Global Axess under våren kan inte heller Sonin låta bli att komma in på historien, både den före 1917 och den sovjetiska.

En sliten, ofta upprepad fras när man talar om Ryssland är att landet är rikt på naturresurser och därför har stora möjligheter att bli en blomstrande välfärdsstat. Det är ur det perspektivet intressant att höra hur Konstantin Sonin i samtalet med Tomas Gür drar paralleller med råvaruexportens roll i det tsaristiska Ryssland och i Sovjetunionen. Exportinkomsterna gjorde att statsmakten, som kontrollerade råvaruutvinningen, inte behövde beskatta befolkningen direkt. Då behövde man inte heller vädja till befolkningen om politiskt stöd. Då blev politik överflödig och en fri press ett irritationsmoment.

Denna situation upprepades enligt Sonin under Vladimir Putins tid som president. Kan vi i en tid av betydligt lägre olje- och gaspriser idag förvänta oss att den nuvarande presidenten Medvedev och hans regeringschef Putin börjar vädja till folket och demokratin får en chans? Det är i varje fall tänkvärt att den ryske ekonomen Konstantin Sonin framhåller Spanien och Grekland som goda exempel på stater som efter många års diktatur kunde befästa sin demokrati just tack vare att de är fattiga på naturresurser.

Konstantin Sonin – Ryska råvaror och demokrati

Global Axess

Oljan och gasen spelar inte bara roll för rysk ekonomi utan även för det politiska livet i landet. Konstantin Sonin är forskare vid ett ekonomiskt institut i Moskva. I likhet med många andra av de samhällsvetare som vi möter i Global Axess under våren kan inte heller Sonin låta bli att komma in på historien, både den före 1917 och den sovjetiska.

En sliten, ofta upprepad fras när man talar om Ryssland är att landet är rikt på naturresurser och därför har stora möjligheter att bli en blomstrande välfärdsstat. Det är ur det perspektivet intressant att höra hur Konstantin Sonin i samtalet med Tomas Gür drar paralleller med råvaruexportens roll i det tsaristiska Ryssland och i Sovjetunionen. Exportinkomsterna gjorde att statsmakten, som kontrollerade råvaruutvinningen, inte behövde beskatta befolkningen direkt. Då behövde man inte heller vädja till befolkningen om politiskt stöd. Då blev politik överflödig och en fri press ett irritationsmoment.

Denna situation upprepades enligt Sonin under Vladimir Putins tid som president. Kan vi i en tid av betydligt lägre olje- och gaspriser idag förvänta oss att den nuvarande presidenten Medvedev och hans regeringschef Putin börjar vädja till folket och demokratin får en chans? Det är i varje fall tänkvärt att den ryske ekonomen Konstantin Sonin framhåller Spanien och Grekland som goda exempel på stater som efter många års diktatur kunde befästa sin demokrati just tack vare att de är fattiga på naturresurser.

Publicerat 06 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt