TV > Global Axess 2008: Om Ryssland > Per-Arne Bodin – Den ryske härskaren och kyrkan

Global Axess

Per-Arne Bodin – Den ryske härskaren och kyrkan

När de ryska bolsjevikerna inte bara knöt an till utan även övertog religiösa riter från kyrkan, framstår det som både logiskt och propagandamässigt effektivt att balsamera kommunistiska ledare och förvandla dem till ikoner.

Professor Per-Arne Bodin låter oss också följa med in i en värld där det himmelska är det viktigaste. Det även i Sverige fortfarande tämligen bekanta citatet från Kristus, ge kejsaren vad som tillkommer kejsaren och Gud vad som tillkommer Gud möter vi som en högst aktuell och verksam politisk princip när Bodin analyserar Vladimir Putins och Dmitrij Medvedevs firande av påskmässan och den ryska kyrkans utmärkta förhållande till dagens auktoritära ryska stat.

I Per-Arne Bodins samtal med Per Svensson får vi blicka in en andlighet som hänför genom sin skönhet i ikonerna och körsången under mässan. Samtidigt bör man lägga märke till att Bodin gör en klar åtskillnad mellan livet i kyrkans hägn och det ryska vardagslivet idag: vi behöver knappast frukta någon rysk religiös fundamentalism.

I en artikel i Axess Magasin om den ortodoxa ryska kyrkans ställning genom historien diskuterar Bodin dess inflytande både ifrån en historisk och nutida synvinkel.

Per-Arne Bodin – Den ryske härskaren och kyrkan

Global Axess

När de ryska bolsjevikerna inte bara knöt an till utan även övertog religiösa riter från kyrkan, framstår det som både logiskt och propagandamässigt effektivt att balsamera kommunistiska ledare och förvandla dem till ikoner.

Professor Per-Arne Bodin låter oss också följa med in i en värld där det himmelska är det viktigaste. Det även i Sverige fortfarande tämligen bekanta citatet från Kristus, ge kejsaren vad som tillkommer kejsaren och Gud vad som tillkommer Gud möter vi som en högst aktuell och verksam politisk princip när Bodin analyserar Vladimir Putins och Dmitrij Medvedevs firande av påskmässan och den ryska kyrkans utmärkta förhållande till dagens auktoritära ryska stat.

I Per-Arne Bodins samtal med Per Svensson får vi blicka in en andlighet som hänför genom sin skönhet i ikonerna och körsången under mässan. Samtidigt bör man lägga märke till att Bodin gör en klar åtskillnad mellan livet i kyrkans hägn och det ryska vardagslivet idag: vi behöver knappast frukta någon rysk religiös fundamentalism.

I en artikel i Axess Magasin om den ortodoxa ryska kyrkans ställning genom historien diskuterar Bodin dess inflytande både ifrån en historisk och nutida synvinkel.

Publicerat 05 feb, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt