Innehållet ej tillgängligt

Detta innehåll är tyvärr inte tillgängligt för besökare utanför EU.

TV > Global Axess 2008: Om Ryssland > Philip Hanson – Makt och pengar i Ryssland

Global Axess

Philip Hanson – Makt och pengar i Ryssland

Den brittiske ekonomen Philip Hanson är en veteran inom Rysslands- och sovjetforskningen. Han var innan sin pensionering i många år verksam vid det högt ansedda Centre for Russian and East European Studies vid universitetet i Birmingham. I likhet med all övrig forskning i västvärlden om Ryssland har även Hansons institut förenat strikta vetenskapliga analyser med rekommendationer och prognoser beträffande den sovjetiska och ryska ekonomin.

I sitt samtal med landsmannen John Lloyd menar Philip Hanson att Ryssland har en snedvriden ekonomi, detta på grund av att man inte har följt de goda råden från experterna i Väst. Men han framhåller att dagens ryska reformpolitiker inte har det lika lätt som kollegerna i andra gamla öststater. Under sovjettiden kunde man nämligen utvinna naturresurser i mycket ogästvänliga, nästan obeboeliga områden helt enkelt genom att tvinga dit arbetskraft. Idag är det omöjligt att göra på det sättet.

”Innovation” är ett centralt begrepp i Philip Hansons analys av Ryssland. Innovation är det ord som används för att karaktärisera grunderna för ett dynamiskt och effektivt näringsliv. Enligt Philip Hanson är Rysslands problem att misstänksamheten mot omvärlden leder till protektionism, och att den rigida undervisningskulturen förhindrar självständigt tänkande. Hanson menar att ett fallande oljepriser kan vara bra för Ryssland. Det kan tvinga landet att öppna sig för omvärlden och ta till sig de innovationer man inte kan åstadkomma själv.

Philip Hanson – Makt och pengar i Ryssland

Global Axess

Den brittiske ekonomen Philip Hanson är en veteran inom Rysslands- och sovjetforskningen. Han var innan sin pensionering i många år verksam vid det högt ansedda Centre for Russian and East European Studies vid universitetet i Birmingham. I likhet med all övrig forskning i västvärlden om Ryssland har även Hansons institut förenat strikta vetenskapliga analyser med rekommendationer och prognoser beträffande den sovjetiska och ryska ekonomin.

I sitt samtal med landsmannen John Lloyd menar Philip Hanson att Ryssland har en snedvriden ekonomi, detta på grund av att man inte har följt de goda råden från experterna i Väst. Men han framhåller att dagens ryska reformpolitiker inte har det lika lätt som kollegerna i andra gamla öststater. Under sovjettiden kunde man nämligen utvinna naturresurser i mycket ogästvänliga, nästan obeboeliga områden helt enkelt genom att tvinga dit arbetskraft. Idag är det omöjligt att göra på det sättet.

”Innovation” är ett centralt begrepp i Philip Hansons analys av Ryssland. Innovation är det ord som används för att karaktärisera grunderna för ett dynamiskt och effektivt näringsliv. Enligt Philip Hanson är Rysslands problem att misstänksamheten mot omvärlden leder till protektionism, och att den rigida undervisningskulturen förhindrar självständigt tänkande. Hanson menar att ett fallande oljepriser kan vara bra för Ryssland. Det kan tvinga landet att öppna sig för omvärlden och ta till sig de innovationer man inte kan åstadkomma själv.

Publicerat 10 mar, 2009
Tillgängligt till Ej tillgängligt