Global Axess: Civilisation

Den goda friheten

Jack Fuller, författare från Australien, beskriver för Paulina Neuding hur civilisationen bör innebära en god och ambitiös användning av friheten.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring ”civilisation”, allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013

Den goda friheten

Global Axess: Civilisation

Jack Fuller, författare från Australien, beskriver för Paulina Neuding hur civilisationen bör innebära en god och ambitiös användning av friheten.

Den tionde säsongen av Global Axess handlar om civilisation. Ett begrepp som kan definieras på en rad olika vis och i denna serie möter vi 30 internationella experter som funderat och forskat kring ”civilisation”, allt från tiden före Mesopotamien till vår egen tid och framtiden. Producerat av Svenska Filmbolaget 2013

Publicerat 08 aug, 2013
Tillgängligt till Tills vidare

Vad är civilisation?

Journalisten och författaren Maciej Zaremba i ett samtal med doktor Carl Rudbeck om vad civilisation är för något
13 aug, 2013

Ryssland och Europa

Professor Kristian Gerner berättar för Adam Cwejman om det väldiga ryska imperiet och dess relation till väst.
13 aug, 2013

Komplikationer med Kinas framväxt

Ambassadör Örjan Berner samtalar med journalisten och författaren Jan Mosander om världen efter Kinas explosionsartade utveckling.
13 aug, 2013

USA:s makt

Philip Bobbitt är professor i federal rättsvetenskap och chef för Nationella Centret för Säkerhet vid Columbia University i USA. Han berättar för Paulina Neuding om USA:s makt i världen, som blir allt mer ifrågasatt.
13 aug, 2013

Kinas uppgång och fall

Jonathan Haslam är professor i historia och internationella relationer vid universitetet i Cambridge i England. Här samtalar han med Ove Joanson om relationen mellan Kina och väst.
13 aug, 2013

Kina och väst nedgång

Rana Mitter är professor i kinesisk historia och politik vid universitetet i Oxford, England. Rana Mitter berättar för Ove Joanson om hur Kina växer fram med en allt starkare ekonomi och väst faller tillbaka.
13 aug, 2013

Livskvalitet och glädje

Ruut Veenhoven är professor i social vetenskap med särskild inriktning på socialsexologi vid Erasmus University i Rotterdam. Han berättar mer om mänsklig lycka för Adam Cwejman
08 aug, 2013

Civilisationens grunder

Författaren och journalisten Richard Swartz samtalar med Per Svensson om på vilka sätt vår tids civilisation är utmanad och kanske hotad
08 aug, 2013

Vad gjorde Auschwitz möjligt?

Göran Rosenberg är journalist och författare i Sverige. Han har nyligen utkommit med en bok om Auschwitz. I detta samtal med Jan Mosander ställs den omfattande frågan: Hur var Auschwitz möjligt?
08 aug, 2013

1900-talets sublimationer

Karsten Fischer är professor i politisk vetenskap vid Ludwig Maximilians universitet i München i Tyskland. Han samtalar här med Roland P Martinsson om vårt 1900-tal.
08 aug, 2013

Orwell och civilisation

Författaren och kritikern David J Taylor från Storbritannien läser George Orwell och diskuterar med Roland P Martinsson om hans författarskap i relation till civilisation.
08 aug, 2013

Föregångare och eftersläntare

Professor Donald Sassoon, professor i historia vid vid Queen Mary College, Londons universitet talar med Roland P Martinsson om det långa 1900-talet.
08 aug, 2013

Civilisationens utmaningar

Ambassadör Rolf Ekeus har gedigna erfarenheter av krig och konflikter som kan slita sönder varje civilisation. Här berättar han för journalisten och författaren Torbjörn Elensky.
08 aug, 2013

Krigets paradoxer

Robert Johnson är forskare verksam vid Oxfords universitet i England. Han samtalar här med Mattias Hessérus om krigets paradoxer.
08 aug, 2013

Civilisation och krig

Christopher Coker är professor i internationella relationer vid London School of Economics and Political Science. Han samtalar här med Mattias Hessérus om civilisation och krig.
08 aug, 2013

Ett ideal

John Armstrong verksam vid universitetet i Melbourne, Australien, samtalar med Isabella Thomas om civilisation som ett ideal.
08 aug, 2013

Naturtillstånd kontra stat

Jonathan Israel är professor i modern historia vid Princeton i USA. Han samtalar med Carl Rudbeck om relationer mellan begreppen civilisation och "State of Nature"
08 aug, 2013

En historiker ser på civilisation

Peter Burke, professor emeritus i kulturhistoria vid University of Cambridge i England analyserar begreppet civilisation tillsammans med Mattias Hessérus
08 aug, 2013

Löfte om odödlighet

Filosofen och författaren Stephen Cave från Storbritannien berättar för Mattias Hessérus om civilisation och livet efter döden.
08 aug, 2013

Romarrikets undergång

Richard Miles är en historiker och TV-producent som ägnat mycket forskning åt Romarriket. Här samtalar han med Thomas Gür om hur den romerska civilisationen föll sönder.
08 aug, 2013

Uppgång och fall

Tom Holland är historiker och författare från Storbritannien. Han har studerat när civilisationer har sina uppgångar och när de drabbats av fall. Han berättar för Thomas Gür.
08 aug, 2013

Det antika Grekland i dag

Richard Buxton är professor i grekiska språket och dess litteratur vid University of Bristol i England. Här samtalar han med Thomas Gür om huruvida det antika Grekland har någon betydelse för vår tids tankar och beteende.
08 aug, 2013

Den grekiska återkomsten

Anthony Grafton är professor i historia vid Princetons universitet i USA. Här samtalar han med Thomas Gür om det antika Greklands återkomst under renässansen i Europa.
08 aug, 2013

Grekland och Indien

Sheldon Pollock är professor i sanskrit och Sydasiatiska studier vid Columbia University. Här samtalar han med Thomas Gür om en jämförelse mellan tidig indisk och grekisk civilisation.
08 aug, 2013

Den grekiska civilisationen

Martin West är emeritus fellow of all Souls vid University of Oxford. Han berättar för Thomas Gür om det antika Grekland.
08 aug, 2013

Att jämföra civilisationer

Rita Wright är professor i arkeologi vid New Yorks universitet. Här berättar hon för Thomas Gür hur olika civilisationer kan ta sig uttryck och vad som förenar dem.
08 aug, 2013

Före statens tillblivelse

Professor David Wengrow har närmare studerat vilken roll en stat spelar för existensen av en civilisation. Här berättar han mer för Thomas Gür.
08 aug, 2013

Mesopotamien

Harriet Crawford är professor i arkeologi vid University of Cambridge och berättar här för Thomas Gür om en av mänsklighetens allra första civilisationer.
08 aug, 2013

Ursprungliga mänskliga samhällen

Graeme Barker är professor i arkeologi och chef för McDonalds Institut för arkeologisk forskning. Han berättar för Thomas Gür om tidiga mänskliga bosättningar och antydan till civilisation för flera tusen år sedan.
08 aug, 2013