TV > Global Axess 2014: Religion > Del 10 av 15 Dante och Europas religion

Global Axess: Religion

Del 10 av 15 Dante och Europas religion

Författaren A N Wilson har skrivit ett fyrtiotal böcker om stora författare och europeisk historia. Här berättar han om Dantes värld och hur medeltiden var starkt präglad av kristendomen. För Mattias Hessérus beskriver han på vilket sätt Dante fortfarande kan kännas aktuell i det sekulariserade Europa.

Global Axess 2014 innefattar 15 avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik.

Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.

Del 10 av 15 Dante och Europas religion

Global Axess: Religion

Författaren A N Wilson har skrivit ett fyrtiotal böcker om stora författare och europeisk historia. Här berättar han om Dantes värld och hur medeltiden var starkt präglad av kristendomen. För Mattias Hessérus beskriver han på vilket sätt Dante fortfarande kan kännas aktuell i det sekulariserade Europa.

Global Axess 2014 innefattar 15 avsnitt som alla handlar om religion i världen, historiskt och nutida. Vilka roller spelar religion i nutida och dåtida samhällen? Religion i förhållande till mänskliga förhållanden och religion som individuella erfarenheter. För att förstå på vilka sätt religion betyder något och varför vi är religiösa kan vi också se religion i perspektiv av nutida politik.

Inspelat vid Engelsbergsseminariet i juni 2014 och producerat av Svenska Filmbolaget samma år.

Publicerat 17 jun, 2014
Tillgängligt till Tills vidare

Del 4 av 15 Den tidiga kristendomen

Professor Elaine Pagels är verksam vid Princetonuniversitet i USA. Hon har skrivit åtskilliga böcker om gnosticism och nyupptäckta evangelier som fått stort genomslag i hela världen. Här berättar hon för Eva Ekselius om sina verk och inte minst om sin biografi över Satan.
26 jun, 2014

Del 15 av 15 Religiösa kärnvapen

Ariel Glucklich, professor i teologi vid Georgetown University i Washington, menar att det finns risk för ett kärnvapenkrig i Guds namn. Han har ägnat mycket tid till att studera hur religiösa grupper använder våld, även självmordsvåld. För Niklas Ekdal berättar Ariel Glucklich om en osäker värld som inte blir säkrare av mer religion.
17 jun, 2014

Del 14 av 15 Den vediska hinduismen

Professor emeritus Julius Lipners huvudämnen är hinduism och jämförande religionsstudier vid University of Cambridge. Den tidiga hinduismen sysslade mycket med ett dialektiskt förhållande mellan ordning och oordning. Lipner berättar för Niklas Ekdal om religion i det antika Indien.
17 jun, 2014

Del 13 av 15 Religion i Mesopotamiens Uruk

Daniel Thomas Potts är professor i det antika Mellanösterns arkeologi och historia vid New York University. Han berättar för Niklas Ekdal vad vi egentligen kan veta om livet i Uruk 3000 år före vår tidräkning. Fragment av liv och religion finns i några bevarade texter, till exempel i de så kallade Archaic-texterna från Uruk.
17 jun, 2014

Del 12 av 15 Gnosticism i vår tid

Malise Ruthven är en ledande brittisk auktoritet inom området nutida islam. Han undervisar vid ett flertal brittiska universitet och kommer snart med boken: Gnosticism, a Very Short Introduction. I det här programmet berättar han för Niklas Ekdal om varför gnosticism tycks bli allt mer populärt i det moderna Europa.
17 jun, 2014

Del 11 av 15 Kärlek som en religion

Simon May är professor i filosofi vid King's College och Birkbeck College, båda i London. Han har intresserat sig för etik, känslornas filosofi och identitet och tillhörighet. För Mattias Hessérus förklarar han hur kärlek kan vara en religion.
17 jun, 2014

Del 9 av 15 Religion och passion

Doktor Jessica Frazier är verksam vid University of Kent och Oxford Center for Hindu Studies. Nu berättar hon för Mattias Hessérus om hinduismens starka passioner och sexuella lockelser, som kan få kvinnor att lämna både man och barn för unga vackra manskroppar.
17 jun, 2014

Del 8 av 15 Samma text – flera religioner

Professor David Sloan Wilson är verksam vid Institutet för biologi och antropologi, Binghamton University i New York. Han har ägnat mycket tankemöda åt relationen mellan biologi och religion. I det här programmet berättar han för PJ Anders Linder om ett evolutionsbiologiskt perspektiv på religion.
17 jun, 2014

Del 7 av 15 Är Gud tillbaka?

Författaren och journalisten vid The Economist, Adrian Woolridge, har skrivit bästsäljaren God is Back. Där beskriver han hur Gud är tillbaka i samhället både i form av våldsamma konflikter men också i form av inspirerande amerikansk evangelism och entreprenörsanda. Här berättar Woolridge mer för Niklas Ekdal.
17 jun, 2014

Del 6 av 15 Religion och politik i Mellanöstern

Före detta finska ministern och chefen för internationella Röda Korset, Pär Stenbäck, har många års erfarenhet av arbete i Mellanöstern. Här beskriver han för Eva Ekselius hur religion och politik skär in i varandra i det oroliga området. Finns det någon lösning på det stora antalet konflikter som ständigt hotar att rasera samhällena?
17 jun, 2014

Del 5 av 15 Den allomfattande kyrkan

Professor Janne Haaland Matlary är verksam vid Oslo universitet men också medlem av påvens vetenskapsråd. Hon talar här med Eva Ekselius om den katolska kyrkans internationella roll och hur hon själv kom att bli en av de sakkunniga för världens största kyrka.
17 jun, 2014

Del 3 av 15 Muhammed och monoteismen

Professor Reza Aslan är verksam vid Kaliforniens universitet och forskar bland annat kring islam och Mellanöstern. Han anlitas i hög grad av amerikansk media som kommentator över aktuella händelser i arabvärlden. I det här programmet beskriver han för PJ Anders Linder sin syn på dagens islam i världen.
17 jun, 2014

Del 2 av 15 Judendomen mellan Sion och Diaspora

Författaren och journalisten Göran Rosenberg har skrivit böcker om bland annat Israel och judar i diasporan. Här berättar han för Eva Ekselius om hur judendomen existerar i lika grad var den än befinner sig.
17 jun, 2014

Del 1 av 15 Kristendomens historia

Professor Diarmaid MacCulloch är författare till ett flertal stora verk om kristendomen. Han är en auktoritet inom religionsforskningen i världen. Här möter han PJ Anders Linder och berättar bland annat om nya perspektiv på världens största religion - kristendomen.
17 jun, 2014