TV > Global Axess, grupp 1

Global Axess, grupp 1

Ryssland oroar experterna

Många rysslandsobservatörer är idag djupt oroliga. Är Georgienkriget bara början på en ny aggressiv rysk utrikespolitik? Vad händer i Östersjön? I fjärde säsongen av Global Axess leder historieprofessor Kristian Gerner en grundlig genomgång av Rysslands historia, nutid och framtid.

Europas och Rysslands historia har länge varit sammanflätad. Genom århundraden försökte tsarerna få ryssarna att ta till sig den europeiska kulturen. Peter den store öppnade ett fönster mot väst genom grundandet av St Petersburg. Katarina den stora var fylld av den europeiska upplysningens idéer.

I 1900-talets ryska Sovjetunionen ansåg sig regimen ha rätt att med våld avhålla ryssarna från influenser från Europa. Vad händer i dag? Vad väntar den ryska demokratin?

Säsong fyra av Global Axess sänds under hösten 2008 och våren 2009. Programmen är inspelade i samband med Engelsbergseminariet 2008.

Global Axess är en serie program där internationella forskare, politiker och författare intervjuas. Hittills har ett hundratal program gjorts.

Global Axess är ett fördjupningsprogram där de som besitter de genomarbetade kunskaperna, den långa erfarenheten och de beprövade expertisen får komma till tals i ett angeläget, djuplodande och utforskande samtal. Global Axess behandlar frågor inom humaniora och samhällsvetenskap. Naturvetenskapliga frågeställningar med återverkan på våra samhällen har en självklar plats bland våra ämnen. Programmens avsikt är att med framstående forskare, tänkare, politiker och filosofer som medverkande belysa internationell forskning och debatt för en svensk publik.

När Global Axess tar upp ett ämne gör vi det över flera program, ibland över en hel säsong – den komplexa verkligheten, de mångbottnade sammanhangen, de flerfaldiga förklaringarna och orsakerna måste få komma till sin rätt. Genom åren har programmet tagit upp frågeställningar som globaliseringens följder, vetenskapens gränser, det nya Europa, den kosmopolitiska människan och världen, mediernas makt och maktlöshet, imperier av igår och idag samt den sekulära statens framtid.

Global Axess, grupp 1

Ryssland oroar experterna

Många rysslandsobservatörer är idag djupt oroliga. Är Georgienkriget bara början på en ny aggressiv rysk utrikespolitik? Vad händer i Östersjön? I fjärde säsongen av Global Axess leder historieprofessor Kristian Gerner en grundlig genomgång av Rysslands historia, nutid och framtid.

Europas och Rysslands historia har länge varit sammanflätad. Genom århundraden försökte tsarerna få ryssarna att ta till sig den europeiska kulturen. Peter den store öppnade ett fönster mot väst genom grundandet av St Petersburg. Katarina den stora var fylld av den europeiska upplysningens idéer.

I 1900-talets ryska Sovjetunionen ansåg sig regimen ha rätt att med våld avhålla ryssarna från influenser från Europa. Vad händer i dag? Vad väntar den ryska demokratin?

Säsong fyra av Global Axess sänds under hösten 2008 och våren 2009. Programmen är inspelade i samband med Engelsbergseminariet 2008.

Global Axess är en serie program där internationella forskare, politiker och författare intervjuas. Hittills har ett hundratal program gjorts.

Global Axess är ett fördjupningsprogram där de som besitter de genomarbetade kunskaperna, den långa erfarenheten och de beprövade expertisen får komma till tals i ett angeläget, djuplodande och utforskande samtal. Global Axess behandlar frågor inom humaniora och samhällsvetenskap. Naturvetenskapliga frågeställningar med återverkan på våra samhällen har en självklar plats bland våra ämnen. Programmens avsikt är att med framstående forskare, tänkare, politiker och filosofer som medverkande belysa internationell forskning och debatt för en svensk publik.

När Global Axess tar upp ett ämne gör vi det över flera program, ibland över en hel säsong – den komplexa verkligheten, de mångbottnade sammanhangen, de flerfaldiga förklaringarna och orsakerna måste få komma till sin rätt. Genom åren har programmet tagit upp frågeställningar som globaliseringens följder, vetenskapens gränser, det nya Europa, den kosmopolitiska människan och världen, mediernas makt och maktlöshet, imperier av igår och idag samt den sekulära statens framtid.

Publicerat 26 jan, 2009